Sony Xperia X - Duomenų naudojimo valdymas

background image

Duomenų naudojimo valdymas

Galite stebėti, kiek duomenų, naudodamiesi mobiliuoju duomenų ryšiu arba Wi-Fi ryšiu,

persiuntėte į prietaisą ir iš jo per konkretų laikotarpį. Pavyzdžiui, galite peržiūrėti atskirų

programų naudojamų duomenų kiekį. Mobiliuoju duomenų ryšiu persiunčiamiems

duomenims taip pat galite priskirti duomenų naudojimo įspėjimus ir apribojimus, kad

išvengtumėte papildomų išlaidų.

Duomenų naudojimo nustatymų koregavimas gali padėti geriau valdyti duomenis, bet

negarantuoja, kad išvengsite papildomų mokesčių.

Pagalba mažinant duomenų naudojimą

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas > Duomenų taupymo

priemonė.

Duomenų srauto įjungimas arba išjungimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Bakstelėkite šalia

Mob. duomenų srautas esantį šliaužiklį, jei norite duomenų

srautą įjungti arba išjungti.

Kai duomenų srautas išjungtas, naudojant prietaisą vis tiek galima užmegzti Wi-Fi ir

„Bluetooth®“ ryšį.

52

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Jei norite nustatyti duomenų naudojimo įspėjimą

1

Įsitikinkite, kad mobiliųjų duomenų srautas įjungtas.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas > Atsiskaitymo ciklas.

4

Norėdami nustatyti įspėjimo lygį, bakstelėkite

Duomenų įspėjimas, įveskite norimą

duomenų limitą ir bakstelėkite

Nustatyti. Kai duomenų srautas priartės prie jūsų

nustatyto lygio, pasirodys įspėjimo pranešimas.

Mobiliojo ryšio duomenų limito nustatymas

1

Įsitikinkite, kad mobiliųjų duomenų srautas įjungtas.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

4

Bakstelėkite

Atsiskaitymo ciklas, bakstelėkite šliaužiklį šalia Nustatyti duomenų

apribojimą, tada bakstelėkite Gerai.

Pasiekus nustatytą mobiliųjų duomenų naudojimo limitą, mobiliųjų duomenų srautas

automatiškai išjungiamas.

Jei norite valdyti atskirų programų duomenų naudojimą

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Programos.

3

Bakstelėkite programą, kurią norite valdyti, tada bakstelėkite

Duomenų

naudojimas.

Jei pakeisite atitinkamus duomenų naudojimo nustatymus, tai gali turėti įtakos atskirų

programų veikimui.

Jei norite peržiūrėti savo duomenų naudojimą

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Duomenų naudojimas.

3

Jei norite peržiūrėti informaciją apie mobiliųjų duomenų ryšiu perduotų duomenų

kiekį, bakstelėkite

Mobiliojo ryšio duomenų naudojimas.

4

Jei norite peržiūrėti informaciją apie Wi-Fi ryšiu perduotų duomenų kiekį,

bakstelėkite

„Wi-Fi“ duomenų naudojimas.