Sony Xperia X - Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

background image

Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas

Dalytis su kitais prietaisais mobiliųjų duomenų ryšiu galite keliais būdais, nurodytais toliau.

USB susiejimas: bendrai naudokite mobiliųjų duomenų ryšį su vienu kompiuteriu

naudodami USB laidą.

„Bluetooth®“ susiejimas: bendrai naudokite mobiliųjų duomenų ryšį su ne daugiau nei

keturiais kitais prietaisais „Bluetooth®“ ryšiu.

Nešiojamasis Wi-Fi prieigos taškas: bendrai naudokite mobiliųjų duomenų ryšį vienu metu

su ne daugiau nei 10 kitų prietaisų, įskaitant WPS technologiją palaikančius prietaisus.

Bendras telefono duomenų ryšio naudojimas, prijungus USB laidą

1

Pateiktu USB laidu prijunkite prietaisą prie kompiuterio.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk..

4

Bakstelėkite

USB kaip modemo naudojimas šliaužiklį, tada paraginti bakstelėkite

Gerai. Prisijungus būsenos juostoje bus rodoma .

5

Kai norite nustoti bendrai naudoti duomenų ryšį, bakstelėkite

USB kaip modemo

naudojimas šliaužiklį arba atjunkite USB laidą.

Negalite bendrai naudoti prietaiso duomenų ryšio ir SD kortelės per USB laidą tuo pačiu metu.

Bendras mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas su kitu „Bluetooth®“ prietaisu

1

Įsitikinkite, kad jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth®“ prietaisas sujungti vienas su

kitu ir jūsų prietaise suaktyvintas mobiliųjų duomenų srautas.

2

Prietaise: dalyje Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk.,

tada bakstelėkite

Bluetooth kaip modemo naud. šliaužiklį, kad aktyvintumėte

funkciją.

4

„Bluetooth®“ prietaise: nustatykite prietaisą taip, kad užmegztų tinklo ryšį

naudodamas „Bluetooth®“. Jeigu prietaisas yra kompiuteris, žr. atitinkamus

nurodymus, kaip užbaigti sąranką. Jeigu prietaise veikia „Android™“ operacinė

sistema, bakstelėkite nustatymų piktogramą, esančią šalia sujungto prietaiso

pavadinimo dalyje

Nustatymai > „Bluetooth“ > Sujungti prietaisai, tada

pažymėkite žymimąjį langelį

Prieiga prie interneto.

5

Prietaise: palaukite, kol būsenos juostoje pasirodys . Tada sąranka bus baigta.

6

Norėdami nustoti dalytis mobiliųjų duomenų ryšiu, dar kartą bakstelėkite

Bluetooth

kaip modemo naud. šliaužiklį, kad funkciją pasyvintumėte.

Funkcija

Bluetooth kaip modemo naud. išjungiama kaskart išjungus prietaisą arba

„Bluetooth®“ funkciją.

51

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Jei norite naudoti prietaisą kaip perkeliamąjį „Wi-Fi“ prieigos tašką

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Suraskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk..

3

Bakstelėkite

Perkeliamo prieigos taško nustatymai > „Wi-Fi“ prieigos taško

konfigūravimas.

4

Įveskite

Tinklo pavadinimas (SSID) informaciją.

5

Norėdami pasirinkti saugos tipą, bakstelėkite lauką

Sauga. Jei reikia, įveskite

slaptažodį.

6

Bakstelėkite

Išsaugoti.

7

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Perkeliamas prieigos taškas šliaužiklį, kad

aktyvintumėte šią funkciją.

8

Paraginti bakstelėkite

Gerai, kad patvirtintumėte. Būsenos juostoje rodoma , kai

perkeliamasis Wi-Fi prieigos taškas yra aktyvus.

Leidimas WPS palaikančiam prietaisui naudoti mobiliųjų duomenų ryšį

1

Įsitikinkite, kad prietaisas veikia kaip perkeliamasis prieigos taškas.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk. >

Perkeliamo prieigos taško nustatymai.

4

Dalyje

Konfigūruoti prieigos tašką patikrinkite, ar perkeliamasis prieigos taškas

apsaugotas slaptažodžiu.

5

Aktyvinkite

Aptinkamas, jei ši pasirinktis buvo pasyvinta.

6

Bakstelėkite

WPS paspaudimo mygtukas, tada vykdykite atitinkamus nurodymus.

Arba bakstelėkite >

WPS PIN kodo įrašas, tada įveskite WPS palaikančiame

prietaise rodomą PIN kodą.

Perkeliamojo prieigos taško pervardijimas arba apsaugojimas

1

Pasirinkite

Pagrindinis ekranas, bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Susiej. ir perkel. prieig. tašk..

3

Bakstelėkite

Perkeliamo prieigos taško nustatymai > „Wi-Fi“ prieigos taško

konfigūravimas.

4

Įveskite tinklo

Tinklo pavadinimas (SSID).

5

Norėdami pasirinkti saugos tipą, bakstelėkite lauką

Sauga.

6

Jei reikia, įveskite slaptažodį.

7

Bakstelėkite

Išsaugoti.