Sony Xperia X - Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas

background image

Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas

Jūsų prietaise mobiliojo ryšio tinklai perjungiami automatiškai atsižvelgiant į toje vietoje

pasiekiamus mobiliojo ryšio tinklus. Be to, galite patys nustatyti konkretų mobiliojo ryšio

tinklo režimą, pvz., WCDMA arba GSM.
Atsižvelgiant į tinklo, prie kurio esate prisijungę, tipą ir režimą, būsenos juostoje rodomos

skirtingos būsenos piktogramos. Kaip atrodo skirtingų būsenų piktogramos, žr.

Būsenos

piktograma

puslapyje 31.

Tinklo režimo pasirinkimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Mobilieji tinklai.

3

Bakstelėkite

Pageidaujamas tinklo tipas, tada pasirinkite tinklo režimą.

Kito tinklo pasirinkimas neautomatiniu būdu

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Mobilieji tinklai > Tinklo

operatoriai.

3

Bakstelėkite

Paieškos režimas, tada pasirinkite Rankinis.

4

Pasirinkite tinklą.

Pasirinkus tinklą neautomatiniu būdu, prietaisas neieškos kitų tinklų, net jei atsidursite už

neautomatiniu būdu pasirinkto tinklo zonos ribų.

53

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Automatinio tinklo pasirinkimo aktyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Mobilieji tinklai > Tinklo

operatoriai.

3

Bakstelėkite

Paieškos režimas, tada pasirinkite Automatiškai.