Sony Xperia X - Virtualieji asmeniniai tinklai (VPN)

background image

Virtualieji asmeniniai tinklai (VPN)

Naudodamiesi prietaisu galite prisijungti prie virtualiųjų asmeninių tinklų (VPN), kurie

leidžia iš viešojo tinklo pasiekti išteklius, esančius apsaugotame vietiniame tinkle.

Pavyzdžiui, VPN jungtis dažnai naudoja įmonės ir švietimo įstaigos vartotojams, kuriems

reikia pasiekti intranetą ir kitas vidines paslaugas būnant už vidinio tinklo ribų, pavyzdžiui,

keliaujant.
VPN jungtis galima nustatyti įvairiais būdais, tai priklauso nuo tinklo. Kai kuriuose

tinkluose gali reikėti persiųsti ir įdiegti prietaise saugos sertifikatą. Jei reikia daugiau

informacijos apie jungties su virtualiuoju asmeniniu tinklu nustatymą, kreipkitės į savo

įmonės arba organizacijos tinklo administratorių.

Jei naudojatės prietaisu kartu su keliais kitais naudotojais, jums gali reikėti prisijungti kaip

savininkui (pagrindiniam naudotojui) ir pritaikyti VPN nustatymus.

Virtualiojo privačiojo tinklo įtraukimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > VPN.

3

Bakstelėkite .

4

Pasirinkite įtraukiamo VPN tipą.

5

Įveskite VPN nustatymus.

6

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Prisijungimas prie virtualiojo asmeninio tinklo

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > VPN.

3

Galimų tinklų sąraše bakstelėkite VPN, prie kurio norite prisijungti.

4

Įveskite reikalingą informaciją.

5

Bakstelėkite

Prisijungti.

Atsijungimas nuo virtualiojo privačiojo tinklo

1

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, dukart bakstelėkite būsenos juostą.

2

Norėdami atsijungti nuo VPN ryšio, bakstelėkite jo pranešimą.

54

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.