Sony Xperia X - Bendrieji kameros nustatymai

background image

Bendrieji kameros nustatymai

Fiksavimo režimai

Rankinis

Rankiniu būdu koreguokite kameros nustatymus, pvz., skiriamąją gebą, derinimą pagal baltą spalvą ir

ISO.

Optimaliausias automatinis

Optimizuokite nustatymus pagal peizažą.

Vaizdo kamera

Patys reguliuokite vaizdo nustatymus, pvz., skiriamąją gebą ir fokusavimo režimą.

Kameros programos

Pasirinkite fotoaparato programas patys.

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte norimą fiksavimo režimą arba programų sąrašą.

Norėdami daugiau sužinoti, kaip geriau fotografuoti, eikite į

support.sonymobile.com

.

99

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Fotoaparato (vaizdo kameros) programos

Sound Photo

Fotografuokite įrašydami foninius garsus.

Virtual. elem. efektas

Fotografuokite arba filmuokite naudodami virtualiąsias scenas ir personažus.

Kūrimo efektas

Nuotraukoms arba vaizdo įrašams taikykite efektus.

Panoraminis vaizdas

Darykite plačiakampes ir panoramines nuotraukas.

Portreto stilius

Fotografuokite ypač tikroviškus portretus.

Timeshift video

Filmuokite pasirinkę didelį kadrų dažnį ir taikykite sulėtinto judesio efektus.

Timeshift burst

Nuotraukų serijoje raskite geriausią nuotrauką.

Lipdukų kūrimo programa

Kurkite unikalius lipdukus iš mėgstamiausių nuotraukų arba kameros vaizdo ieškiklio.

Veidas nuotraukoje

Fotografuokite vienu metu naudodami priekinę ir galinę kameras.

Sweep Panorama

Galite kurti plataus kampo ir panoramines nuotraukas horizontalia arba vertikalia kryptimi

naudodami lengvą „paspausti ir slinkti“ judesį.

Panoraminės nuotraukos

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada pasirinkite .

3

Jeigu norite pasirinkti fotografavimo kryptį, bakstelėkite

.

4

Paspauskite kameros klavišą ir lėtai bei tolygiai sukite kamerą ekrane nurodyta

judėjimo kryptimi.

Portreto stilius

Naudodami portreto stiliaus funkciją, taikykite fotografuojamų portretų tobulinimo efektus,

kad pasiektumėte geriausių rezultatų. Taip pat, norėdami suteikti akims apšvietimo

prožektoriais efektą, galite panaudoti nustatymą

Magiškasis spindulys.

Portreto stiliaus funkcijos naudojimas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada pasirinkite .

3

Norėdami pamatyti visus stilius, bakstelėkite pasirinkto stiliaus pavadinimą, pvz.,

Burbulai.

4

Norėdami pridėti daugiau stilių, bakstelėkite

Daugiau.

5

Pasirinkite norimą taikyti stilių ir bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.

Stebuklingo spindulio funkcijos naudojimas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą.

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada bakstelėkite > .

3

Norėdami taikyti akies apšvietimo prožektoriais efektą, pasirinkite pritaikytą

kombinaciją.

100

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

„Timeshift burst“ naudojimas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą (vaizdo kamerą).

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada pasirinkite .

3

Fotografuokite. Nufotografuoti vaizdai rodomi miniatiūrų rodinyje.

4

Slinkite per miniatiūras ir pasirinkite norimą išsaugoti nuotrauką, tada bakstelėkite

.

Fotoaparato (vaizdo kameros) programų atsisiuntimas

Iš „Google Play™“ arba kitų šaltinių galima atsisiųsti mokamų arba nemokamų

fotoaparatui (vaizdo kamerai) skirtų programų. Prieš pradėdami siųstis įsitikinkite, kad

galite prisijungti prie interneto, pageidautina – per Wi-Fi, kad nebūtų taikomi duomenų

srauto mokesčiai.

Vaizdo kameros programų atsisiuntimas

1

Atidarykite vaizdo kameros programą.

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

, tada bakstelėkite .

3

Pasirinkite norimą atsisiųsti programą ir vykdydami instrukcijas įdiekite ją.

Automatinis veido aptikimas

Kamera automatiškai aptinka veidus ir apjuosia juos rėmeliais. Spalvotas rėmelis rodo,

kuris veidas pasirinktas fokusuoti. Fokusuojamas arčiausiai kameros centro esantis

veidas. Taip pat galite bakstelėti vieną iš rėmelių ir pasirinkti, kuris veidas turėtų būti

fokusuojamas.

Automatinis užfiksavimas

Įjunkite automatinį užfiksavimą, kad būtų automatiškai fotografuojama naudojant vieną iš

toliau pateiktų parinkčių.

Smile Shutter

„Smile Shutter™“ technologiją naudokite norėdami nufotografuoti veidą, kai žmogus nusišypso. Kamera

aptinka iki penkių veidų, pasirenka vieną šypsenai aptikti ir automatiškai fokusuoti. Kai žmogus nusišypso,

fotoaparatas automatiškai fotografuoja.

Išjungt.

Kai automatinis užfiksavimas išjungtas, galite fotografuoti paspausdami užrakto mygtuką arba fotoaparato

(vaizdo kameros) klavišą.

„Smile Shutter™“ įjungimas

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Automatinis fiksavimas > Smile Shutter.

4

Atidarę kamerą ir įjungę

Smile Shutter, nukreipkite kamerą į objektą. Kamera

parenka, kurį veidą fokusuoti.

5

Veidas rodomas spalvotame rėmelyje ir nufotografuojama automatiškai, kai tik

aptinkama šypsena.

6

Jei šypsena neaptikta, norėdami fotografuoti neautomatiškai, galite paspausti

fotoaparato klavišą.

Nuotraukos geografinės vietos išsaugojimas

Įjunkite vietos išsaugojimo funkciją, kad fotografuodami galėtumėte prie nuotraukos

pridėti apytikslės geografinės vietos informaciją. Geografinės vietos informacija

nustatoma naudojant belaidžius tinklus ir GPS technologiją.
Kameros ekrane pasirodžius reiškia, kad vietos išsaugojimo funkcija įjungta, tačiau

geografinės padėties informacijos nerasta. Pasirodžius reiškia, kad vietos išsaugojimo

funkcija įjungta ir rasta geografinės padėties informacija, taigi ją galima pridėti prie

nuotraukos. Jei nerodomas nė vienas iš šių dviejų simbolių, vadinasi, vietos išsaugojimo

funkcija neįjungta.

101

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Geografinių žymių pridėjimo įjungimas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą (vaizdo kamerą).

2

Bakstelėkite .

3

Bakstelėkite

Daugiau, tada bakstelėkite šalia Išsaugoti vietą esantį šliaužiklį, kad

funkciją aktyvintumėte arba pasyvintumėte.

4

Jei aktyvinsite geografinių žymių pridėjimo funkciją, būsite paraginti aktyvinti vietos

paslaugas, jei jos dar nebuvo aktyvintos. Bakstelėkite

Gerai, tada bakstelėkite

Vietovė šliaužiklį.

Fiksavimas paliečiant

Ši funkcija suteikia galimybę nuotrauką užfiksuoti paprasčiausiai bakstelėjant bet kurioje

fotoaparato ekrano vietoje.

Įjungt.

Tik priekinė kamera

Išjungt.

Pritaikymas paliečiant

Palieskite ekraną, kad pasirinktumėte sritį, kuri turi būti fokusuojama fotografuojant.

Tik fokusavimas

Fokusavimas ir ryškumas

Ši funkcija galima tik

Optimaliausias automatinis režimu.

Automatinė nuotraukų / vaizdo įrašų peržiūra

Nuotraukas ar vaizdo įrašus galite peržiūrėti iškart juos užfiksavę.

Įjungt.

Užfiksavus nuotrauką ar vaizdo įrašą, peržiūra rodoma apatiniame dešiniajame ekrano kampe 3 sekundes.

Tik priekinė kamera

Užfiksavus nuotrauką arba vaizdo įrašą priekine kamera, peržiūra rodoma apatiniame dešiniajame ekrano

kampe 3 sekundes.

Išjungt.

Nuotrauka ar vaizdo įrašas išsaugomi ir nerodoma jokia peržiūra.

Garsumo klavišo naudojimas

Galite pasirinkti, kaip norite naudoti garsumo klavišą, kai fotografuojate.

Artinimo ir tolinimo

Norėdami artinti ar tolinti, naudokite garsumo klavišą

Garsumo

Norėdami reguliuoti pranešimų, skambėjimo signalų ir muzikos garsumą, naudokite garsumo klavišą.

Užrakto

Norėdami fotografuoti, naudokite garsumo klavišą.

Garsas

Kai fotografuojate arba pradedate filmuoti, kamera skleidžia fotografavimo garsą. Jei

naudojate laikmatį, jis kelis kartus pyptelės, rodydamas, kad jau pradedama skaičiuoti

atgal. Galite pasirinkti šiuos garsus įjungti arba išjungti.

Duomenų saugojimas

Išsaugoti duomenis galite išimamoje SD kortelėje arba prietaiso vidinėje atmintyje.

102

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Vidinė atmintis

Nuotraukos arba vaizdo įrašai išsaugomi prietaiso atmintyje.

SD kortelė

Nuotraukos ar vaizdo įrašai išsaugomi SD kortelėje.

Tinklelio linijos

Pasirinkite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte tinklelio linijas kameros vaizdo ieškiklyje.

Sparčioji paleistis

Naudokite sparčiosios paleisties nustatymus, kad paleistumėte kamerą, kai ekranas

užrakintas.

Tik įjungti

Aktyvinus šį nustatymą, kai ekranas užrakintas, galite paleisti kamerą nuspaudę ir palaikę kameros klavišą.

Įjungti ir fotografuoti

Jei šis nustatymas aktyvintas, kai ekranas užrakintas, galite paleisti kamerą ir automatiškai nufotografuoti

paspaudę ir palaikę kameros klavišą.

Įjungti ir filmuoti

Jei šis nustatymas aktyvintas, kai ekranas užrakintas, galite paleisti kamerą ir pradėti filmuoti nuspaudę ir

palaikę kameros klavišą.

Išjungt.

Spalvų koregavimas ir ryškumo reguliavimas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą (vaizdo kamerą).

2

Bakstelėkite >

Spalvos ir ryškumas.

3

Vilkite šliaužiklius į pageidaujamą padėtį ir tokiu būdu koreguokite spalvas bei

reguliuokite ryškumą.

Šį nustatymą galima naudoti tik veikiant automatiniam optimaliam arba vaizdo kameros

režimui.

Derinimas pagal baltą spalvą, fokusavimas ir išlaikymas

Derinimas pagal baltą spalvą, pasiekiamas tik

Rankinis fiksavimo režimu, koreguoja

spalvų balansą, atsižvelgiantį apšvietimo sąlygas. Be to, galite rankiniu būdu pritaikyti

išlaikymą diapazone nuo –2,0 EV iki +2,0 EV. Pavyzdžiui, galite padidinti vaizdo ryškumą

arba sumažinti bendrąjį išlaikymą bakstelėdami atitinkamai pliuso arba minuso valdiklius,

kai rodoma derinimo pagal baltą spalvą / fokusavimo režimą / išlaikymo vertę piktograma

.

Derin. pagal baltą

Automatiškai

Automatiškai pritaiko spalvų balansą.

Kait. lemp. šviesa

Pritaiko spalvų balansą pagal šilto apšvietimo sąlygas, pvz., šviečiant

elektros lemputėms.

Fluorescentinė šv.

Pritaiko spalvų balansą pagal fluorescencinį apšvietimą.

Dienos šviesa

Pritaiko spalvų balansą pagal saulėtas lauko sąlygas.

Debesuota

Pritaiko spalvų balansą fotografuojant debesuotą dieną.

Automatinis fokusavimas

Pritaikyti fokusavimą automatiškai.

Neautomatinis

fokusavimas

Pritaikyti fokusavimą neautomatiniu būdu.

SS auto

Automatiškai pritaikyti fotografavimo greitį.

SS 1/8

Pritaikyti fotografavimo greitį neautomatiniu būdu.

103

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.