Sony Xperia X - Fotografavimas ir filmavimas

background image

Fotografavimas ir filmavimas

1

Priekinės kameros objektyvas

2

Pasirinkti fiksavimo režimą

3

Perjungti priekinę ir pagrindinę kamerą

4

Artinti arba tolinti

5

Vaizdo kameros klavišas – aktyvinti vaizdo kamerą / fotografuoti / filmuoti

6

Peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus

7

Išsaugoti vietas

8

Fotografavimas arba filmavimas

9

Grįžti veiksmu atgal arba išjungti kamerą

10 Fiksavimo režimo nustatymai

11 Blykstės nustatymai

Fotografavimas, kai ekranas užrakintas

1

Norėdami aktyvinti ekraną, spustelėkite įjungimo klavišą .

2

Norėdami suaktyvinti fotoaparatą (vaizdo kamerą), paspaudę palaikykite ir bet

kur perbraukite.

3

Kai bus atidarytas fotoaparatas (vaizdo kamera), bakstelėkite .

Fotoaparatą (vaizdo kamerą) galite suaktyvinti, kai ekranas užrakintas ir neaktyvus. Norėdami

tai padaryti iki galo nuspauskite kameros klavišą. Norėdami fotografuoti paspauskite dar kartą.

Fotografavimas naudojant kameros klavišą

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Paspauskite kameros klavišą iki galo.

Asmenukės fotografavimas priekine kamera

1

Suaktyvinkite kamerą.

2

Bakstelėkite

.

3

Norėdami fotografuoti, paspauskite kameros klavišą.

Fotoaparato blykstės naudojimas

1

Atidarę kamerą, bakstelėkite .

2

Pasirinkite norimą blykstės nustatymą.

3

Fotografuokite.

98

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Artinimo ir tolinimo funkcijos naudojimas

Kai kamera yra įjungta, suglausdami ar praskėsdami pirštus priartinkite arba

nutolinkite vaizdą kameros ekrane.

Taip pat galite naudoti garsumo klavišą – spausti jį aukštyn arba žemyn. Norėdami

aktyvinti šią funkciją, bakstelėkite , o tada –

Daugiau > Naud. garsumo klavišą

kaip.

Vaizdo įrašo įrašymas spaudžiant kameros klavišą

1

Suaktyvinkite fotoaparatą (vaizdo kamerą).

2

Perbraukite ekraną, kad pasirinktumėte

.

3

Jei norite pradėti įrašyti vaizdo įrašą, paspauskite kameros klavišą.

4

Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite kameros klavišą dar kartą.

Vaizdo įrašo įrašymas

1

Suaktyvinkite fotoaparatą (vaizdo kamerą).

2

Jei vaizdo režimas nepasirinktas, braukite ekranu, kad pasirinktumėte

.

3

Nukreipkite kamerą į objektą.

4

Norėdami pradėti filmuoti, bakstelėkite .

5

Norėdami pristabdyti filmavimą, bakstelėkite . Norėdami tęsti filmavimą,

bakstelėkite .

6

Norėdami sustabdyti filmavimą, bakstelėkite .

Fotografavimas filmuojant vaizdo įrašą

Norėdami nufotografuoti, kai filmuojate vaizdo įrašą, bakstelėkite .

Nufotografuosite iš karto vos tik atleidę kameros mygtuką.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

1

Suaktyvinkite kamerą, tada bakstelėkite miniatiūrą ir atidarykite nuotrauką arba

vaizdo įrašą.

2

Norėdami peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Nuotraukos ar vaizdo įrašo trynimas

1

Raskite norimą ištrinti nuotrauką ar vaizdo įrašą.

2

Bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta.

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Trinti, kad patvirtintumėte.