Sony Xperia X - Duomenų srauto naudojimas keliaujant

background image

Duomenų srauto naudojimas keliaujant

Jei keliaujate už vietinio mobiliojo ryšio tinklo veikimo ribų, gali prireikti pasiekti internetą

naudojant mobiliojo ryšio duomenų srautą. Jei to prireiks, prietaise suaktyvinkite

tarptinklinį duomenų ryšį. Suaktyvinę tarptinklinį duomenų ryšį, galite būti apmokestinti

128

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

papildomais mokesčiais. Rekomenduojame iš anksto patikrinti atitinkamus duomenų

perdavimo mokesčius.

Jei naudojatės įrenginiu kartu su keliais naudotojais, kad galėtumėte įjungti arba išjungti

tarptinklinį duomenų ryšį, gali reikėti prisijungti kaip savininkui, t. y. kaip pagrindiniam

naudotojui.

Tarptinklinio duomenų ryšio aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Daugiau > Mobilieji tinklai.

3

Bakstelėkite

Duom. tarptinklinis ryšys šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba

pasyvintumėte.

Negalite aktyvinti tarptinklinio duomenų ryšio, jei mobiliųjų duomenų srautas išjungtas.