Sony Xperia X - Vietos nustatymo paslaugų naudojimas

background image

Vietos nustatymo paslaugų naudojimas

Vietos paslaugos leidžia tokioms programoms kaip „Žemėlapiai“ ir fotoaparatas (vaizdo

kamera) naudoti informaciją iš mobiliojo arba Wi-Fi tinklo ir globalinės padėties nustatymo

sistemos (GPS) informaciją, kad būtų galima nustatyti apytikslę jūsų buvimo vietą. Jei

nesate tiesioginėje GPS palydovų aptikimo zonoje, prietaisas gali nustatyti jūsų buvimo

vietą naudodamas Wi-Fi funkciją. O jei esate už tinklo ribų, prietaisas nustatys jūsų

buvimo vietą naudodamas mobiliojo ryšio tinklą.
Jei norite, kad prietaisas nustatytų jūsų buvimo vietą, turite aktyvinti vietos paslaugas.

Jungiantis prie interneto per prietaisą, gali būti taikomi duomenų ryšio mokesčiai.

Vietos paslaugų aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Vietovė, tada bakstelėkite šliaužiklį, kad

aktyvintumėte arba pasyvintumėte vietos paslaugas.

GPS tikslumo gerinimas

Pirmą kartą naudojantis prietaiso GPS funkcija, jūsų buvimo vietai nustatyti gali prireikti

kelių minučių. Buvimo vieta bus nustatyta greičiau, jei stovėsite po atviru dangumi.

Stovėkite ramiai ir neuždenkite GPS antenos (paveikslėlyje parodytos srities). GPS

signalai gali praeiti pro debesis ir plastmasę, bet nepraeina pro daugelį masyvių objektų,

pvz., pro pastatus ir kalnus. Jei po kelių minučių jūsų buvimo vieta nenustatoma,

pereikite kitur.