Sony Xperia X - Žadintuvas ir laikrodis

background image

Žadintuvas ir laikrodis

Galite nustatyti vieną arba kelis žadinimo signalus ir bet kurį prietaise įrašytą garsą

naudoti kaip žadintuvo signalą. Jei prietaisas išjungtas, žadintuvas neskamba.
Rodomas žadinimo laiko formatas sutampa su pasirinktu bendrų laiko nustatymų

formatu, pvz., 12 arba 24 valandos.

1

Žadintuvo pagrindinio ekrano atidarymas

2

Pasaulio laikrodžio peržiūra ir nustatymų pritaikymas

3

Chronometro funkcijos naudojimas

131

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

4

Laikmačio funkcijos naudojimas

5

Parinkčių peržiūra

6

Laikrodžio datos ir laiko nustatymų atidarymas

7

Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

8

Naujo žadintuvo įtraukimas

Naujo žadinimo signalo nustatymas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis.

3

Bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

Laikas ir pasirinkite norimą reikšmę.

5

Bakstelėkite

Gerai.

6

Jei norite, redaguokite kitus žadinimo nustatymus.

7

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Skambančio žadinimo snaudimo funkcijos įjungimas

Bakstelėkite

Snausti.

Skambančio žadintuvo išjungimas

Vilkite į dešinę.

Norėdami išjungti snaudžiantį žadintuvą, dukart bakstelėkite būsenos juostą, kad

atidarytumėte pranešimų sritį, tada bakstelėkite .

Esamos žadinimo funkcijos redagavimas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Atlikite norimus pakeitimus.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Žadintuvo įjungimas arba išjungimas

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimo įjungti arba išjungti

žadintuvo signalo šliaužiklį.

Žadintuvo signalo trynimas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada palieskite ir palaikykite norimą trinti

žadintuvo signalą.

2

Bakstelėkite

Trinti žadinimo signalą, tada – Taip.

Žadinimo garso nustatymas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Bakstelėkite

Žadintuvo signalas ir pasirinkite parinktį arba bakstelėkite ir

pasirinkite muzikos failą.

3

Bakstelėkite

Atlikta, tada – Išsaugoti.

Daugiau informacijos, kaip nustatyti žadinimo garsumo lygį, žr.

Garsumo nustatymai

, psl. 56.

Žadintuvo signalo garsumo lygio pritaikymas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Nuvilkite

Žadinimo garsumas garsumo šliaužiklį į norimą padėtį.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

132

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pasikartojančio žadinimo nustatymas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Bakstelėkite

Kartoti.

3

Pažymėkite atitinkamų dienų žymimuosius langelius, tada bakstelėkite

Gerai.

4

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Žadinimo vibracijos funkcijos suaktyvinimas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada bakstelėkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Bakstelėkite

Vibruoti šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba pasyvintumėte.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

Šoninių mygtukų veikimo nustatymas

1

Raskite ir bakstelėkite

Laikrodis, tada pasirinkite norimą redaguoti žadintuvo

signalą.

2

Bakstelėkite

Šoninių klavišų veikimas, tada pasirinkite norimą šoninių mygtukų

veikimą, kai jie bus spaudžiami veikiant žadinimo signalui.

3

Bakstelėkite

Išsaugoti.

133

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.