Sony Xperia X - Garso tobulinimas

background image

Garso tobulinimas

Garso kokybės gerinimas naudojant tembro derintuvą

1

Atidarykite programos „Muzika“ meniu ir bakstelėkite

Nustatymai > Garso

nustatymai > Garso efektai > Tembro derin..

2

Jei norite garsą reguliuoti neautomatiškai, vilkite dažnių juostos mygtukus į viršų

arba į apačią. Jei norite garsą reguliuoti automatiškai, bakstelėkite

ir pasirinkite

stilių.

95

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Erdvinio garso funkcijos įjungimas

1

Atidarykite programos „Muzika“ meniu ir bakstelėkite

Nustatymai > Garso

nustatymai > Garso efektai > Erdvinis garsas (VPT).

2

Brūkštelėkite į kairę arba į dešinę ir pasirinkite nustatymą, tada bakstelėkite

Gerai

ir patvirtinkite.