Sony Xperia X - Radijo garsas nustatymai

background image

Radijo garsas nustatymai

Jei norite perjungti tarp mono ir stereo garso režimo

1

Atidarę radiją paspauskite .

2

Bakstelėkite

Aktyvinti stereofon. garsą.

3

Norėdami vėl klausytis radijo mono garso režimu paspauskite ir

bakstelėkite

Priverst. monofon. garsas.

Radijo regiono pasirinkimas

1

Atidarę radiją paspauskite .

2

Bakstelėkite

Radijo regiono nustat..

3

Pasirinkite pasirinktį.

97

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.