Sony Xperia X - Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

background image

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Albumo programoje galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, padarytus kamera, arba

peržiūrėti panašų turinį, kurį išsaugojote savo prietaise. Visos nuotraukos ir vaizdo įrašai

rodomi chronologiškai išdėstytame tinklelyje.

1

Bakstelėkite , kad atidarytumėte albumo pagrindinio ekrano meniu.

2

Peržiūrėkite meniu pasirinktis.

3

Visų jūsų nuotraukų ir vaizdo įrašų arba įtrauktų į mėgstamiausius skaidrių demonstracija.

4

Norėdami atidaryti albumo pagrindinio ekrano meniu, kairįjį ekrano kraštą vilkite į dešinę.

5

Grupės elementų data.

6

Bakstelėję peržiūrėkite nuotrauką arba vaizdo įrašą.

7

Norėdami peržiūrėti turinį, slinkite į viršų arba į apačią.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Albumas.

3

Bakstelėkite nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurį norite peržiūrėti. Jei būsite paraginti,

bakstelėkite .

4

Brūkštelėję į kairę peržiūrėkite kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą. Brūkštelėję į dešinę

peržiūrėkite ankstesnę nuotrauką ar vaizdo įrašą.

Norėdami nustatyti ekraną, kad pasisuktų automatiškai, kai pasukamas prietaisas,

bakstelėkite

Pasukti ekrano turinį, pasirinkę Nustatymai > Ekranas > Kai įrenginys pasukamas.

Programa „Albumas“ gali palaikyti ne visus failų formatus. Norėdami gauti išsamesnės

informacijos apie palaikomus failų formatus ir multimedijos (garso, vaizdo ir vaizdo įrašo) failų

naudojimą, atsisiųskite prietaiso dokumentaciją iš

www.sonymobile.com/support/

.

Miniatiūrų dydžio keitimas

Kai albume peržiūrite nuotraukų arba vaizdo įrašų miniatiūras, skėskite du pirštus

norėdami priartinti arba glauskite du pirštus norėdami atitolinti.

Nuotraukos artinimas ir tolinimas

Kai peržiūrite nuotrauką, skėskite du pirštus norėdami priartinti arba glauskite du pirštus

norėdami atitolinti.

Nuotraukų skaidrių demonstravimo peržiūra

1

Peržiūrėdami nuotrauką bakstelėkite ekraną, kad būtų atidarytos įrankių juostos,

tada bakstelėdami >

Skaidrių demonstravimas paleiskite visų albumo nuotraukų

peržiūrą.

2

Bakstelėję nuotrauką baikite skaidrių demonstravimą.

109

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Vaizdo įrašo paleidimas

1

Programoje „Albumas“ raskite ir bakstelėkite vaizdo įrašą, kurį norite paleisti.

2

Bakstelėkite .

3

Jei leidimo valdikliai nerodomi, bakstelėkite ekraną ir jie pasirodys. Jei norite slėpti

valdiklius, dar kartą bakstelėkite ekraną.

Vaizdo įrašo pristabdymas

1

Paleidę vaizdo įrašą, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai.

2

Bakstelėkite .

Vaizdo įrašo greitas persukimas į priekį ir atgal

1

Paleidę vaizdo įrašą, bakstelėkite ekraną, kad būtų rodomi valdikliai.

2

Vilkdami eigos juostos žymeklį į kairę persukite atgal arba vilkdami jį į dešinę greitai

persukite į priekį.

Vaizdo įrašo garsumo pritaikymas

Paspauskite garsumo klavišą aukštyn arba žemyn.