Sony Xperia X - Ekrano nuotraukos užfiksavimas

background image

Ekrano nuotraukos užfiksavimas

Galite užfiksuoti bet kokius savo prietaiso ekrano nejudančius vaizdus kaip ekrano

nuotrauką. Užfiksuotos ekrano nuotraukos automatiškai išsaugomos albume.

Ekrano momentinės nuotraukos kūrimas

1

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą, kol pasirodys raginimo langas.

2

Bakstelėkite .

Ekrano nuotrauką taip pat galite užfiksuoti tuo pat metu paspaudę įjungimo klavišą ir garsumo

sumažinimo klavišą. Užfiksavę ekrano nuotrauką, galite atleisti klavišus.

Ekrano nuotraukos peržiūra

Norėdami paleisti pranešimų sritį, du kartus bakstelėkite būsenos juostą, tada

bakstelėkite ekrano nuotrauką, kurią norite peržiūrėti.

Be to, ekrano nuotraukas galite peržiūrėti albumo programoje.