Sony Xperia X - Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

background image

Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Kai prietaisas įjungtas, bet nenaudojamas tam tikrą nustatytą laiką, ekranas patamsėja

taupant akumuliatoriaus galią ir automatiškai užsirakina. Šis užraktas neleidžia su

jautriuoju ekranu atlikti nepageidaujamų veiksmų, kai juo nesinaudojate. Nusipirkus

prietaisą jau būna nustatytas pagrindinis ekrano braukimo užraktas. Tai reiškia, kad turite

braukti per ekraną aukštyn arba kairėn, kad jį atrakintumėte. Vėliau galite keisti saugos

nustatymus ir pridėti kito tipo užraktų. Žr.

Ekrano užraktas

puslapyje 11.

Jei norite aktyvinti ekraną

Trumpai paspauskite įjungimo klavišą .

22

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Ekrano užrakinimas

1

Kai ekranas aktyvus, trumpam paspauskite maitinimo mygtuką .

2

Arba dukart bakstelėkite bet kurioje pagrindinio ekrano tuščioje srityje. Norėdami

aktyvinti šią funkciją, palieskite ir palaikykite bet kurią pagrindinio ekrano sritį, kol

prietaisas suvibruos, tada bakstelėkite ir bakstelėkite šliaužiklį šalia „Bakstelėkite

dukart norėdami užmigdyti“.