Sony Xperia X - Naršymo pasirinktys

background image

Naršymo pasirinktys

Iš vienos programos į kitą galite pereiti spausdami naršymo klavišus ir naudodami

paskutinių naudotų programų langą, suteikiantį galimybę lengvai perjungti visas neseniai

naudotas programas. Naršymo klavišai yra grįžimo klavišas, pagrindinis klavišas ir

neseniai naudotų programų klavišas. Taip pat, veikiant ekrano perskyrimo režimui, vienu

metu ekrane galite atidaryti dvi programas (jei programa palaiko kelių langų funkciją). Kai

kurios programos uždaromos paspaudžiant pagrindinio ekrano klavišą , o kitos toliau

veikia fone arba pristabdomos. Jei programa pristabdoma arba veikia fone, kitą kartą ją

atidarę galėsite tęsti nuo ten, kur baigėte.

25

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Programų naršymo apžvalga

1

Išvalyti viską – visų neseniai naudotų programų uždarymas

2

Paskutinių naudotų programų langas – atidaryti neseniai naudotą programą

3

Neseniai naudotų programų klavišas – atidaryti neseniai naudotų programų langą ir mėgstamiausių

juostą

4

Pagrindinio ekrano klavišas – uždaryti programą ir grįžti į pagrindinį ekraną

5

Grįžimo klavišas – grįžti į ankstesnį programos ekraną arba uždaryti programą

Vėliausiai naudotų programų lango atidarymas

Paspauskite .

Greitas vėliausiai naudotų programų perjungimas

Dukart greitai spustelėkite .

Visų neseniai naudotų programų uždarymas

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

IŠVALYTI VISKĄ.

Programos meniu atidarymas

Naudodami programą bakstelėkite .

Meniu pasiekiamas ne visose programose.

Ekrano perskyrimo režimas

Veikiant ekrano perskyrimo režimui, galite vienu metu matyti dvi programas, pavyzdžiui,

jei norite vienu metu žiūrėti gauto pašto dėžutę ir interneto naršyklę.

1

1 programa viršutiniame lange

2

Perskirto ekrano kraštas – vilkite, kad pakeistumėte langų dydį

3

2 programa apatiniame lange

4

Perskirto ekrano klavišas – pasirinkite neseniai naudotą programą

26

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

5

Pagrindinio ekrano klavišas – grįžti į pagrindinį ekraną

6

Grįžimo klavišas – grįžti į ankstesnį programos ekraną arba uždaryti programą

Ne visos programos palaiko perskirto ekrano režimą.

Ekrano perskyrimo režimo naudojimas

1

Įsitikinkite, kad dvi programos, kurias norite naudoti ekrano perskyrimo režimu, yra

paleistos ir veikia fone.

2

Bakstelėkite ir palaikykite ir pageidaujama programa bus nuvilkta į ekrano

viršutinę dalį.

3

Apatinėje ekrano dalyje bakstelėkite antrą norimą programą.

4

Laikydami ekraną vertikaliai, vilkite juodą juostą aukštyn arba žemyn viduryje, kad

pakeistumėte langų dydį.

5

Norėdami ekrano perskyrimo režimą uždaryti, bakstelėkite ir palaikykite .