Sony Xperia X - Pagrindinis ekranas

background image

Pagrindinis ekranas

Pagrindinis ekranas yra pradinė prietaiso naudojimo vieta. Jis panašus į kompiuterio

ekrano darbalaukį. Pagrindiniame ekrane gali būti iki dvidešimt sričių, kurios peržengia

įprastas rodymo ekrane ribas. Pagrindinio ekrano sričių skaičių rodo taškų eilės

pagrindinio ekrano apatinėje dalyje. Paryškintas taškas rodo sritį, kuri šiuo metu rodoma.

1

Pristatome „Xperia™“ įtaisą – bakstelėkite, kad atidarytumėte įtaisą, ir pasirinkite užduotį, pvz., kopijuoti

turinį iš senojo prietaiso arba nustatyti „Xperia™“ paslaugas

2

Taškai – atitinka pagrindinio ekrano sričių skaičių

Perėjimas į pradinį ekraną

Paspauskite .

Naršymas pagrindiniame ekrane

Pagrindinio ekrano sritys

Į savo pagrindinį ekraną galite įtraukti naujų sričių (daugiausiai iki dvidešimt sričių) ir jas

ištrinti. Taip pat norimą naudoti sritį galite nustatyti kaip pagrindinę ekrano sritį.

23

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Srities nustatymas kaip svarbiausios pagrindiniame ekrane

1

Palieskite ir laikykite bet kurią sritį pagrindiniame ekrane, kol prietaisas suvibruos.

2

Brūkštelėkite kairėn arba dešinėn, kad rastumėte sritį, kurią norite nustatyti kaip

svarbiausią pagrindinio ekrano sritį, tada viršutiniame kairiajame ekrano kampe

bakstelėkite .

Kai suaktyvinta „Google“ paieška ir programa „Dabar“, šiai paslaugai rezervuojama kairiausia

sritis ir pagrindinio ekrano pakeisti negalima. Daugiau informacijos žr.

„Google“ paieška ir

funkcija „Dabar“

puslapyje 127.

Srities įtraukimas į pagrindinį ekraną

1

Palieskite ir laikykite bet kurią sritį pagrindiniame ekrane, kol prietaisas suvibruos.

2

Norėdami naršyti sritis, brūkštelėkite kairėn arba dešinėn iki pat galo, tada

bakstelėkite .

Kai suaktyvinta „Google“ paieška ir programa „Dabar“, šiai paslaugai rezervuojama kairiausia

sritis ir kairėje nebebus galima įtraukti papildomų sričių. Daugiau informacijos žr.

„Google“

paieška ir funkcija „Dabar“

puslapyje 127.

Srities trynimas iš pagrindinio ekrano

1

Palieskite ir palaikykite bet kurią pagrindinio ekrano sritį, kol prietaisas suvibruos.

2

Brūkštelėdami į kairę arba į dešinę, raskite sritį, kurią norite ištrinti, tada

bakstelėkite srities viršutiniame dešiniajame kampe.

Pagrindinio ekrano nustatymai

Programos pasyvinimas arba pašalinimas iš pagrindinio ekrano

Pasyvinus iš anksto įdiegtą programą ištrinami visi duomenys, tačiau programa gali būti

aktyvinta iš naujo (

Nustatymai > Programos). Visiškai pašalinti galima tik atsisiųstas programas.

1

Palieskite ir laikykite bet kurią sritį pagrindiniame ekrane, kol prietaisas suvibruos.

2

Brūkštelėdami į kairę arba į dešinę naršykite sritis. Šalia visų programų, kurias

galima pasyvinti arba pašalinti, rodoma .

3

Bakstelėkite reikiamą programą, tada bakstelėkite

IŠJUNGTI, jei programa buvo iš

anksto įdiegta prietaise, arba

Gerai, jei programa buvo atsisiųsta, ir ją norite

pašalinti.

Piktogramų dydžio pritaikymas pagrindiniame ekrane

1

Palieskite ir palaikykite bet kurią pagrindinio ekrano sritį, kol prietaisas suvibruos,

tada bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Piktogramos dydis ir pasirinkite pasirinktį.