Sony Xperia X - Pranešimai

background image

Pranešimai

Pranešimai informuoja jus apie įvykius, pvz., naujas žinutes ir kalendoriaus pranešimus,

taip pat vykdomas veiklas, pvz., failų atsisiuntimus. Pranešimai rodomi šiose vietose:

būsenos juostoje

pranešimų skydelyje

užrakintame ekrane

Pranešimų srities atidarymas arba uždarymas

1

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn arba tiesiog

bakstelėkite ją dukart.

2

Norėdami uždaryti pranešimų sritį, vilkite arba brūkštelėkite sritį aukštyn.

Atidarę pranešimų sritį, sparčiųjų nustatymų sritį galite atidaryti dar kartą vilkdami žemyn

būsenos juostą.

29

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Veiksmai su pranešimų srityje esančiu pranešimu

Bakstelėkite pranešimą.

Galite tiesiogiai atsakyti į pranešimų srityje esančius pokalbio arba el. pašto pranešimus.

Norėdami pakeisti pranešimų nustatymus, tiesiog braukite pranešime į kairę arba į dešinę ir

bakstelėkite .

Pranešimų srityje rodomo pranešimo atmetimas

Uždėkite pirštą ant pranešimo ir brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Ne visi pranešimai gali būti atmesti.

Pranešimų skydelyje rodomo pranešimo išplėtimas

Tiesiog bakstelėkite, jei norite išplėsti ir peržiūrėti daugiau informacijos apie

pranešimą neatidarę programos.

Ne visi pranešimai išplečiami.

Visų pranešimų iš pranešimų srities išvalymas

Bakstelėkite

IŠVALYTI VISKĄ.

Kaip imtis veiksmų su užrakintame ekrane esančiu pranešimu

Dukart bakstelėkite pranešimą.

Perspėjimo šalinimas iš užrakinto ekrano

Uždėkite pirštą ant perspėjimo ir brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Pranešimo išplėtimas užrakintame ekrane

Vilkite pranešimą žemyn.

Ne visi pranešimai išplečiami.

Pranešimų užrakintame ekrane tvarkymas

Galite nustatyti prietaisą taip, kad užrakintame ekrane būtų rodomi tik pasirinkti

pranešimai. Galite padaryti visus pranešimus ir jų turinį prieinamą, paslėpti konfidencialų

visų pranešimų arba konkrečių programų turinį arba pasirinkti iš viso nerodyti jokių

pranešimų.

Pranešimų, rodomų užrakintame ekrane, pasirinkimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Pranešimai.

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Užrakinimo ekrane.

4

Nustatykite pasirinktį.

Galite visus pranešimus palikti užrakintame ekrane, kol brūkštelėdami jų atsisakysite.

Bakstelėkite

Palikti pranešimus užrakto ekrane šliaužiklį, kad šią funkciją aktyvintumėte.

Pranešimų rodymo parinktys užrakintame ekrane

Rodyti visą

pranešimo turinį

Gauti visus pranešimus užrakintame ekrane. Kai šis nustatymas įjungtas, atminkite, kad

visas turinys (įskaitant gaunamų el. laiškų ir pokalbių žinučių turinį) bus matomas

užrakintame ekrane, nebent atitinkamas programas priskirsite kaip

Slėpti konfidencialų

turinį nustatymų meniu Programų pranešimai.

Slėpti delikatų

pranešimo turinį

Kad nustatymas būtų prieinamas, kaip ekrano užraktą turite būti nustatę PIN,

slaptažodį arba kombinaciją. Užrašas

Turinys paslėptas rodomas užrakintame ekrane,

kai gaunami konfidencialūs pranešimai. Pavyzdžiui, gausite pranešimą apie gautą el.

laišką arba pokalbį, tačiau turinys nebus matomas jūsų užrakintame ekrane.

Visiškai nerodyti

pranešimų

Negausite jokių pranešimų užrakintame ekrane.

30

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Programos pranešimų lygio nustatymas

Galite nustatyti atskirų programų pranešimus veikti skirtingai. Pavyzdžiui, galite užblokuoti

visus el. pašto pranešimus, suteikti prioritetą „Facebook™“ pranešimams ir padaryti

užrakintame ekrane nematomus žinučių pranešimus.

Programos pranešimų lygio nustatymas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Pranešimai.

3

Pasirinkite norimą programą.

4

Bakstelėkite šliaužiklius, kad kaip norite pritaikytumėte pranešimų nustatymus.

Konkrečių programų pranešimų lygiai ir pasirinktys

Blokuoti viską

Niekada negauti pasirinktos programos pranešimų.

Garsai ir vibracija yra išjungti Gauti pranešimus, bet be garso, vibravimo ar rodymo ekrane.

Tik nutraukia prioritetą

Gauti šios programos pranešimus, net kai nustatyta režimo „Netrukdyti“

pirmenybė.

Pranešimo lemputė

Pranešimo lemputė informuoja apie akumuliatoriaus būseną ir kai kuriuos kitus įvykius.

Pavyzdžiui, blyksinti balta lemputė reiškia, kad yra nauja žinutė arba praleistas skambutis.

Pranešimų lemputė įjungta pagal numatytuosius nustatymus, tačiau ją galima išjungti

neautomatiškai.

Kai pranešimų lemputė išjungta, ji užsidega, kai yra akumuliatoriaus būsenos perspėjimas,

pavyzdžiui, kai akumuliatoriaus lygis yra mažesnis nei 15 procentų.

Pranešimo lemputės įjungimas arba išjungimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Pranešimai > .

3

Bakstelėkite šalia

Pranešimo lemputė esantį šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte

arba pasyvintumėte.