Sony Xperia X - Ekrano nustatymai

background image

Ekrano nustatymai

Ekrano ryškumo koregavimas neautomatiniu būdu, nepaisant apšvietimo sąlygų

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas, tada bakstelėkite Prisitaikantis

šviesumas šliaužiklį, kad funkciją pasyvintumėte, jei ji dar nepasyvinta.

3

Bakstelėkite

Šviesumo lygis.

4

Ryškumą pritaikykite vilkdami šliaužiklį.

Sumažinus ryškumo lygį, akumuliatorius veikia ilgiau.

Vibracijos palietus suaktyvinimas arba pasyvinimas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Kiti garsai.

3

Bakstelėkite

Vibruoti palietus šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba

pasyvintumėte.

Laiko, kada išsijungs ekranas, pritaikymas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Užmigti.

3

Pasirinkite pasirinktį.

Norėdami greitai išjungti ekraną, trumpai paspauskite maitinimo klavišą .

Šrifto dydžio pritaikymas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Šrifto dydis.

3

Pasirinkite norimą pasirinktį.

58

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Ekrano dydžio pritaikymas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Pateikties dydis.

3

Vilkdami šliaužiklį pasirinkite norimą pasirinktį.

Ekrano derinimo pagal baltą spalvą pritaikymas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Derin. pagal baltą.

3

Vilkite šliaužiklius į norimas vietas ir tokiu būdu pritaikykite derinimą pagal baltą

spalvą.

Norėdami sugrąžinti derinimo pagal baltą spalvą nustatymų numatytąsias vertes, bakstelėkite

>

Numatytosios vertės.

Intelektualusis foninio apšvietimo valdymas

Intelektualioji foninio apšvietimo valdymo funkcija išlaiko ekraną įjungtą, kol prietaisas

laikomas rankoje. Padėjus prietaisą, ekranas išjungiamas atsižvelgiant į miego režimo

nustatymą.

„Smart“ foninio apšvietimo valdymo funkcijos aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Intelekt. foninis apšviet..

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba pasyvintumėte.

Dangtelio pasirinkimas

Pritaikykite ekrano ryškumą arba išjunkite ekraną atsižvelgdami į naudojamą dangtelį.

Dangtelis nėra parduodamas su mobiliuoju telefonu. Šį priedą turite įsigyti atskirai.

Viršelio tipo pasirinkimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Ekranas > Dėklo pasirinkimas.

3

Nustatykite pasirinktį.

Pirštinių režimas

Pirštinių režimu galėsite naršyti prietaiso ekraną mūvėdami pirštines. Naudojant pirštinių

režimą, paliestoje ekrano vietoje rodomas apvalus žymeklis.

Pirštinių režimo aktyvinimas

1

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite > Nustatymai > Ekranas > Pirštinių

režimas.

2

Bakstelėkite šliaužiklį, kad šią funkciją aktyvintumėte.

Jautrumas priklauso nuo ekrano ir pirštinėto piršto, kuriuo naršote ekraną, sąlyčio ploto.

Ekrano prisegimas

Naudodami ekrano prisegimą nustatykite, kad prietaisas rodytų tik konkrečios programos

ekraną. Pavyzdžiui, jei žaidžiate žaidimą ir netyčia paliečiate pagrindinio ekrano naršymo

klavišą, ekrano prisegimo funkcija neleidžia sumažinti aktyvaus žaidimo programos

ekrano. Taip pat galite naudoti šią funkciją skolindami prietaisą kitam asmeniui ir padaryti

taip, kad jam būtų sunkiau prieiti prie daugiau nei vienos programos. Pavyzdžiui, galite

paskolinti kam nors savo prietaisą, kad jis galėtų nufotografuoti, ir prisegti kameros

programos ekraną, kad šis asmuo negalėtų lengvai pasinaudoti kitomis programomis,

pvz., el. pašto programa.

Ekrano prisegimas nėra saugos funkcija ir ne visiškai apsaugo nuo kitų naudotojų ekrano

atsegimo ir prieigos prie jūsų prietaiso. Jei norite apsaugoti duomenis, turite nustatyti, kad

59

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

atsegant ekraną prietaisas reikalautų įvesti ekrano užrakto PIN kodą, slaptažodį arba

kombinaciją.

Ekrano prisegimo funkcijos aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Užrakto ekranas ir sauga > Ekrano

prisegimas.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba pasyvintumėte.

4

Jei aktyvinote ekrano prisegimo funkciją, galite bakstelėti šliaužiklį

Prašyti atrakin.

kombinac. atsegant, kad aktyvintumėte arba pasyvintumėte šią papildomą

saugos funkciją.

Ekrano prisegimo funkcijai nebūtina kombinacija, PIN kodas arba slaptažodis.

Ekrano prisegimas

1

Įsitikinkite, kad prietaise suaktyvintas ekrano prisegimas.

2

Atidarykite programą ir nueikite į ekraną, kurį norite prisegti.

3

Bakstelėkite .

4

Jei norite, kad būtų rodoma ekrano prisegimo piktograma , braukite aukštyn.

5

Bakstelėkite .

6

Atsidariusiame kontekstiniame lange bakstelėkite

Supratau.

Ekrano atsegimas

Prisegtame ekrane palieskite ir laikykite , kol ekranas bus atsegtas.

Jei pasirinkote saugumo pasirinktį, kai suaktyvinote ekrano prisegimo funkciją, turite įvesti

kombinaciją, PIN kodą arba slaptažodį ir atrakinti prietaisą, kad ekraną būtų galima atsegti.