Sony Xperia X - Garso išvesties tobulinimas

background image

Garso išvesties tobulinimas

Galite pagerinti prietaiso garsą rankiniu būdu suaktyvindami atskirus garso nustatymus,

pvz., tembro derintuvą ir erdvinį garsą. Galite aktyvinti dinaminį reguliatorių, kad

sumažintumėte dainų ar vaizdo įrašų garsumo skirtumus. Taip pat galite pagerinti

suglaudintų muzikos failų kokybę iki artimos aukštos skiriamosios gebos garso kokybei

naudodami laidines ausines.

Automatinis garso išvesties tobulinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Garso nustatymai.

3

Aktyvinkite funkciją

ClearAudio+ bakstelėdami šliaužiklį.

Garso nustatymų rankinis pritaikymas

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Garso nustatymai.

3

Jei funkcija

ClearAudio+ suaktyvinta, bakstelėkite šliaužiklį, kad ją pasyvintumėte.

4

Bakstelėkite

Garso efektai > Tembro derin..

5

Garso nustatymus reguliuokite vilkdami dažnių juostos mygtukus į viršų arba į

apačią.

Rankinis garso išvesties nustatymų pritaikymas neturi įtakos bendravimo balsu programoms.

Pavyzdžiui, nesikeičia skambinimo balsu garso kokybė.

Garsumo skirtumų sumažinimas naudojant dinaminį reguliatorių

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Garso nustatymai.

3

Jei ji suaktyvinta, išjunkite funkciją

DSEE HX bakstelėdami šliaužiklį.

4

Aktyvinkite funkciją

Dinaminis reguliatorius bakstelėdami šliaužiklį.

Suglaudintų muzikos failų kokybės gerinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Garso nustatymai.

3

Aktyvinkite funkciją

DSEE HX bakstelėdami šliaužiklį.

Šis nustatymas galimas tik laidinėms ausinėms, palaikančios aukštos skiriamosios gebos

garsą.