Sony Xperia X - Kaip pasiekti nustatymus

background image

Kaip pasiekti nustatymus

Peržiūrėti ir keisti prietaiso nustatymus galite iš nustatymų meniu. Nustatymų meniu

galima pasiekti iš programų ekrano ir sparčiųjų nustatymų srities.

Prietaiso nustatymų meniu atidarymas programų ekrane

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai.

Prietaiso informacijos peržiūra

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Apie telefoną.

Ekrano aktyvinimas naudojant bakstelėjimo ir aktyvinimo režimą

1

Pagrindinis ekranas bakstelėkite Nustatymai > Ekranas, tada bakstelėkite Norėd.

aktyvinti, bakstelėkite šliaužiklį, kad aktyvintumėte šią funkciją.

2

Kai ekranas veikia miego režimu, bakstelėkite dukart norėdami jį suaktyvinti.

Būtinai bakstelėkite ekrano centre.

Praeina keletas sekundžių, kol funkcija suaktyvinama.

Sparčiųjų nustatymų srities atidarymas

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn.

Žibintuvėlio įjungimas

1

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn.

2

Bakstelėkite .

Sparčiųjų nustatymų srityje rodomų nustatymų pasirinkimas

1

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą iki galo žemyn, tada bakstelėkite

Redaguoti.

2

Ekrano apačioje esančioje dalyje palieskite ir palaikykite norimo pridėti sparčiojo

nustatymo piktogramą, tada nuvilkite ją į viršutinę ekrano dalį.

Sparčiųjų nustatymų srities pertvarkymas

1

Dviem pirštais vilkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite

Redaguoti.

2

Palieskite ir palaikykite piktogramą, tada ją perkelkite į norimą vietą.