Sony Xperia X - Kelių naudotojų paskyros

background image

Kelių naudotojų paskyros

Jūsų prietaisas leidžia keliems naudotojams turėti savo paskyras, ir skirtingi naudotojai

gali atskirai prisijungti prie prietaiso ir juo naudotis. Kelių naudotojų paskyros puikiai veikia

situacijose, kuriose bendrinate tą patį prietaisą su kitais žmonėmis arba kuriam laikui kam

nors skolinate prietaisą. Naudotojas, kuris pirmą kartą nustato prietaisą, yra jo savininkas.

Kitų naudotojų paskyras gali tvarkyti tik savininkas. Be savininko paskyros, yra dviejų

skirtingų tipų paskyros:

Paprastas naudotojas: šis paskyros tipas tinkamas asmeniui, periodiškai naudojančiam

prietaisą.

Svečias naudotojas: įjunkite svečio paskyros pasirinktį asmeniui, norinčiam laikinai

pasinaudoti jūsų prietaisu.

Kai kuriomis funkcijomis gali naudotis tik savininkas. Pavyzdžiui, tik savininkas gali atsisiųsti iš

kitų šaltinių nei „Google Play™“.

Apie paprasto naudotojo paskyrą

Pridėdami paprasto naudotojo paskyrų galite leisti skirtingiems naudotojams turėti

skirtingus pagrindinius ekranus, ekrano fono paveikslėlius ir bendruosius nustatymus. Jie

taip pat gauna atskirą prieigą prie programų ir atminties saugyklų, skirtų failams, pvz.,

muzikai ir nuotraukoms. Į savo prietaisą galite įtraukti net septynias paprasto naudotojo

paskyras.

65

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Įprastos naudotojo paskyros pridėjimas

1

Įsitikinkite, kad prisijungėte kaip savininkas, t. y. naudotojas, kuris nustatė prietaisą

patį pirmą kartą.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai > Pridėti naudotoją.

4

Bakstelėkite

Gerai. Bus sukurta nauja paskyra.

5

Bakstelėkite

NUSTATYTI. Ekranas užrakinamas, naujai pridėto naudotojo

piktograma pasirodo viršutiniame dešiniajame kampe.

6

Atrakinkite ekraną perbraukdami per jį aukštyn.

7

Norėdami nustatyti naudotojo paskyrą vadovaukitės ekrane rodomomis

instrukcijomis.

Taip pat bet kurioje ekrano būsenos juostoje galite pridėti įprastą naudotojo paskyrą. Tiesiog

vilkite būsenos juostą iki galo žemyn ir bakstelėkite naudotojo piktogramą, tada bakstelėkite

Pridėti naudotoją.

Kaip prietaise panaikinti paprasto naudotojo paskyrą

1

Įsitikinkite, kad užsiregistravote kaip savininkas.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Bakstelėkite šalia naudotojo, kurį norite panaikinti, vardo, tada bakstelėkite

Pašalinti naudotoją > Trinti.

Apie naudotojo svečio paskyrą

Jei kas nors nori laikinai pasinaudoti jūsų prietaisu, šiam naudotojui galite įjungti svečio

paskyrą. Svečio režimu jūsų prietaisas paleidžiamas kaip naujai įdiegta sistema, turinti tik

iš anksto įdiegtas programas. Svečiui baigus naudotis prietaisu galite išvalyti seanso

duomenis, kad kitas svečias galėtų pradėti naudotis nuo pradžių. Naudotojo svečio

paskyra yra įdiegta iš anksto, jos negalima ištrinti.

Svečio naudotojo paskyros aktyvinimas

1

Įsitikinkite, kad prisijungėte kaip savininkas, t. y. naudotojas, kuris nustatė prietaisą

patį pirmą kartą.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai > Svečias.

Taip pat bet kurio ekrano būsenos juostoje galite aktyvinti svečio naudotojo paskyrą. Tiesiog

vilkite būsenos juostą iki galo žemyn ir bakstelėkite naudotojo piktogramą, tada bakstelėkite

Įtraukti svečią.

Svečio seanso duomenų išvalymas

1

Įsitikinkite, kad prisiregistravote naudodami svečio paskyrą.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Naudotojai.

4

Raskite ir bakstelėkite

Pašalinti svečią.

5

Bakstelėkite

Pašalinti.

Svečio seansą galite išvalyti ir iš būsenos juostos bet kuriame ekrane, jei esate prisiregistravę

naudodami svečio paskyrą. Tiesiog vilkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite naudotojo

piktogramą, tada bakstelėkite

Pašalinti svečią.

66

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Kelių naudotojų paskyrų perjungimas

Kelių naudotojų paskyrų perjungimas

1

Norėdami peržiūrėti naudotojų sąrašą tiesiog dviem pirštais vilkite būsenos juostą

žemyn, tada bakstelėkite ekrano dešiniajame viršutiniame kampe esančią

naudotojo piktogramą.

2

Bakstelėkite piktogramą, vaizduojančią naudotojo paskyrą, kurią norite įjungti.

Atidaromas to naudotojo paskyros užrakinimo ekranas.

Perjungę svečio paskyrą bakstelėkite

Pradėti iš naujo, jei norite išvalyti ankstesnį seansą, arba

bakstelėkite

Taip, tęsti ir tęskite ankstesnį seansą.

Kelių naudotojų paskyrų nustatymai

Yra trys skirtingi prietaisų, kuriais gali naudotis keli asmenys, nustatymų tipai.

Nustatymai, kuriuos gali pakeisti bet kuris naudotojas ir jie turės įtakos visiems

naudotojams. Pavyzdžiui, kalba, Wi-Fi, skrydžio režimas, NFC ir „Bluetooth®“.

Nustatymai, kurie turės įtakos tik atskirai naudotojo paskyrai. Pavyzdžiui, automatinis

duomenų sinchronizavimas, ekrano užraktas, įvairios įtrauktos paskyros ir fonas.

Nustatymai, kurie matomi tik savininkui ir turi įtakos visiems naudotojams, pvz., VPN

nustatymai.

67

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.