Sony Xperia X - Programos nustatymai

background image

Programos nustatymai

Kai kurios programos paprašys leidimų, kai pradėsite jas naudoti. Galite suteikti leidimus

atskirai kiekvienai programai arba juos atmesti naudodami „Nustatymų“ meniu arba

„Leidimų“ patvirtinimo dialogo lange. Leidimų reikalavimai priklauso nuo programos.

Leidimų suteikimas arba atmetimas

Kai parodomas dialogo langas, galite pasirinkti suteikti arba atmesti leidimus. Jei

anksčiau naudotoje kitą „Android“ versiją, daugeliui programų jau bus suteikti reikiami

leidimai.

Leidimo suteikimas

1

Norėdami suteikti leidimą, bakstelėkite

Leisti.

2

Kai patvirtinimo dialogo langas bus parodytas antrą kartą, galite pasirinkti pasirinktį

Daugiau neklausti.

3

Dialogo lange taip pat bus paaiškinta, kodėl programai reikia leidimų ir kokiu

konkrečiu tikslu jie bus naudojami. Norėdami atsisakyti dialogo lango bakstelėkite

Gerai.

Leidimo atmetimas

Norėdami atmesti leidimą, pasirodžius dialogo langui bakstelėkite

Atmesti.

Net ir atmetus leidimus, kai kurios programos gali būti naudojamos.

Kritiniai leidimai

Kai kuriuos leidimus būtina suteikti, kad programos veiktų, kaip numatyta. Tokiais atvejais

jums bus pranešta dialogo lange.

60

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Programų konfigūravimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Programos > .

3

Pasirinkite konfigūravimo pasirinktį, pvz.,

Programų leidimai, tada pasirinkite

programą, kurią norite konfigūruoti.

Kritinių leidimų suteikimas

1

Norėdami suteikti leidimą, bakstelėkite

Tęsti > PROGR. INFORM. > Leidimai.

2

Suraskite reikiamą kritinį leidimą.

3

Norėdami koreguoti leidimus, bakstelėkite atitinkamą šliaužiklį.

Taip pat galite tvarkyti leidimus dalyje

Nustatymai > Programos. Bakstelėkite programą ir

pakeiskite norimus leidimus.

Automatinių programų naujinimų leidimas arba nepriėmimas

Jei yra suaktyvinta automatinio naujinimo funkcija, programos atnaujinamos jūsų

neatsiklausus, todėl galite nesuprasti, kad atsisiunčiami dideli duomenų kiekiai. Kad

nereikėtų mokėti galimai didelių duomenų persiuntimo mokesčių, galite pasyvinti

automatinius naujinimus arba aktyvinti pasirinktį, kurią taikant automatinių naujinimų

procesas būtų vykdomas tik esant Wi-Fi ryšiui. Kad programos nebūtų naujinamos

automatiškai, turite pasyvinti automatinio naujinimo funkciją „Play Store™“ programoje ir

programoje „What's New“ (jei įmanoma).

Visų programų automatinių naujinimų aktyvinimas arba pasyvinimas „Google Play“

parduotuvėje

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Nustatymai > Automatiškai naujinti programas.

3

Pasirinkite norimą pasirinktį.

Visų programų automatinių naujinimų aktyvinimas arba pasyvinimas programoje

„What’s New“

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

2

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Nustatymai > Automatiškai naujinti programas.

3

Pasirinkite norimą pasirinktį.

Programos susiejimas

Įrenginys gali nustatyti numatytąją programą, kurią naudojant turi būti atidaryta tam tikra

žiniatinklio nuoroda. Tai reiškia, kad jei programa susieta, jums nereikės pasirinkti

programos kaskart, kai norėsite atidaryti nuorodą. Galite bet kada pakeisti numatytąją

programą.

Susietų programų tvarkymas naudojant nustatymų meniu

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Programos.

3

Bakstelėkite ir suraskite

Atidarymo nuorodos.

4

Bakstelėkite programą ir pakeiskite norimus nustatymus.