Sony Xperia X - Režimas „Netrukdyti“

background image

Režimas „Netrukdyti“

Galite įjungti režimą „Netrukdyti“ ir neautomatiškai nustatyti, kada jį išjungti. Taip pat galite

iš anksto nustatyti, kada automatiškai įjungti režimą „Netrukdyti“.

Režimo „Netrukdyti“ įjungimas

1

Norėdami atidaryti sparčiųjų nustatymų sritį, dviem pirštais iki galo vilkite būsenos

juostą žemyn.

2

Raskite ir bakstelėkite .

3

Nustatykite pasirinktį, tada bakstelėkite

Atlikta.

Spartus režimų „Netrukdyti“ / „Vibruoti“ / „Skambėti“ perjungimas

1

Paspauskite garsumo klavišą žemyn arba aukštyn, kol pasirodys ,

arba .

2

Norėdami greitai perjungti režimus „Vibruoti“ / „Skambėti“, bakstelėkite

arba .

Norėdami suaktyvinti režimą „Netrukdyti“ paspauskite garsumo klavišą žemyn, kol

suvibruos.

57

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Režimo „Netrukdyti“ laikotarpių planavimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Netrukdyti> Automatinės

taisyklės.

3

Pasirinkite laiką arba įvykį, kurį norite įtraukti į režimo „Netrukdyti“ laikotarpį, arba

įtraukite naują taisyklę.

4

Įveskite norimą taisyklės pavadinimą ir bakstelėkite

Gerai.

5

Raskite ir bakstelėkite

Dienos, pažymėkite atitinkamų dienų žymimuosius

langelius, tada bakstelėkite

Atlikta.

6

Norėdami pritaikyti pradžios laiką, bakstelėkite

Pradžios laikas ir pasirinkite

reikšmę, tada bakstelėkite

Gerai.

7

Norėdami pritaikyti pabaigos laiką, bakstelėkite

Pabaigos laikas ir pasirinkite

reikšmę, tada bakstelėkite

Gerai. Pasirinktu laikotarpiu jūsų prietaisas veiks režimu

„Netrukdyti“.

Režimo Netrukdyti išimčių nustatymas

Galite pasirinkti pranešimų tipus, kuriems būtų leidžiama skambėti režimo Netrukdyti

metu, ir galite filtruoti išimtis pagal tai, kas atsiunčia pranešimą. Dažniausi išimčių tipai:

Įvykiai ir priminimai

Skambučiai

Žinutės

Žadintuvo signalai

Išimčių susiejimas su konkrečiais adresatų tipais

1

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Garsas > Netrukdyti > Galima tik naud.

eiliškumą.

3

Bakstelėkite

Skambučiai arba Pranešimai.

4

Nustatykite pasirinktį.