Sony Xperia X - Apie šį naudotojo vadovą

background image

Apie šį naudotojo vadovą

Tai

Xperia™ X naudotojo vadovas, skirtas Android™ 7.0 programinės įrangos versijai.

Jei nežinote, kokia programinės įrangos versija veikia jūsų prietaise, galite sužinoti tai

meniu „Nustatymai“.

Sistemos ir programos naujiniai gali pateikti funkcijas prietaise kitaip, nei aprašyta šiame

naudotojo vadove. „Android™“ versijai naujinimas gali neturėti įtakos. Daugiau informacijos

apie programinės įrangos naujinimą žr. temoje

Prietaiso naujinimas

, puslapyje 39.

Dabartinės jūsų prietaiso programinės įrangos versijos tikrinimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite

Nustatymai > Apie telefoną > „Android™“ versija.

Prietaiso modelio numerio ir pavadinimo radimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .
Rodomi prietaiso modelio numeris ir pavadinimas.

Paslaugų ir funkcijų apribojimai

Kai kurios paslaugos ir funkcijos, aprašytos šiame naudotojo vadove, gali būti

palaikomos ne visose šalyse ir regionuose arba ne visuose tinkluose bei ne visų paslaugų

teikėjų. GSM tarptautinį pagalbos numerį galima naudoti visada ir visose šalyse,

regionuose, tinkluose, jį palaiko visi paslaugų teikėjai, jei tik prietaisas yra prisijungęs prie

mobiliojo tinklo. Kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją ir sužinokite, ar

konkreti paslauga arba funkcija pasiekiama, ar taikomi papildomi prieigos arba naudojimo

mokesčiai.
Norint naudoti tam tikras šiame vadove aprašytas funkcijas ir programas gali būti

reikalingas interneto ryšys. Prietaisu jungiantis prie interneto, gali tekti mokėti duomenų

ryšio mokesčius. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į belaidžio ryšio paslaugų

teikėją.