Sony Xperia X - Prietaiso paleidimas pirmą kartą

background image

Prietaiso paleidimas pirmą kartą

Prieš paleidžiant prietaisą pirmą kartą, rekomenduojama krauti akumuliatorių mažiausiai

30 minučių. Galite naudoti kraunamą prietaisą, žr.

Prietaiso įkrovimas

puslapyje 36.

Pirmą kartą paleidus prietaisą, sąrankos vadovas padės sukonfigūruoti pagrindinius

nustatymus, pritaikyti prietaisą savo poreikiams ir prisijungti prie paskyrų, pvz.,

„Google™“ paskyros.

Prietaiso įjungimas

Prieš įjungdami prietaisą pirmą kartą, įsitikinkite, kad akumuliatoriaus įkrovos užteks bent 30

minučių.

1

Laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką , kol prietaisas suvibruos.

2

Kai prašoma, įveskite SIM kortelės PIN kodą, tada bakstelėkite

.

3

Šiek tiek palaukite, kol prietaisas įsijungs.

Jūsų SIM kortelės PIN kodą pateikia tinklo operatorius, bet vėliau galite jį pakeisti meniu

„Nustatymai“. Jei įvesdami SIM kortelės PIN kodą norite ištaisyti klaidą, bakstelėkite

.

9

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Prietaiso išjungimas

1

Palaikykite paspaudę įjungimo klavišą , kol bus atidarytas pasirinkčių meniu.

2

Pasirinkčių meniu bakstelėkite

Išjungti (Išjungti maitinimą).

Gali praeiti šiek tiek laiko, kol prietaisas išsijungs.