Sony Xperia X - „Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija

background image

„Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija

Naudodamiesi funkcija „Bluetooth®“, siųskite failus į kitus su „Bluetooth®“ suderinamus

prietaisus arba prisijunkite prie laisvų rankų įrangos. „Bluetooth®“ ryšys geriau veikia 10

metrų (33 pėdų) atstumu, jei tarp prietaisų nėra masyvių objektų. Kartais gali reikėti

neautomatiškai sujungti jūsų prietaisą su kitais „Bluetooth®“ prietaisais.

„Bluetooth®“ prietaisų operacinis ir kitoks suderinamumas gali skirtis.

Jei naudojatės prietaisu su keliais kitais naudotojais, kiekvienas naudotojas gali pakeisti

„Bluetooth®“ nustatymus, o pokyčiai turės įtakos visiems naudotojams.

„Bluetooth

®

“ funkcijos įjungimas arba išjungimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

3

Bakstelėkite

„Bluetooth“ šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba pasyvintumėte.

Pavadinimo suteikimas prietaisui

Galite suteikti prietaisui pavadinimą. Šis pavadinimas rodomas kitiems prietaisams, kai
įjungiate „Bluetooth

®

“ funkciją ir nustatote, kad prietaisas būtų matomas.

Pavadinimo suteikimas prietaisui

1

Įsitikinkite, kad „Bluetooth

®

“ funkcija įjungta.

2

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

4

Bakstelėkite >

Pervardyti šį įrenginį.

5

Įveskite prietaiso pavadinimą.

6

Bakstelėkite

Pervardyti.

Sujungimas su kitu „Bluetooth

®

“ prietaisu

Jungdami prietaisą su kitu prietaisu, galite sujungti, pvz., prietaisą ir „Bluetooth

®

“ ausines

arba „Bluetooth

®

“ automobilinį rinkinį, ir naudoti šiuos kitus prietaisus norėdami bendrai

naudoti muziką.

Savo prietaisą sujungus su kitu „Bluetooth

®

“ prietaisu, jūsų prietaisas įsimins šį

sujungimą. Jungiant savo prietaisą su „Bluetooth

®

“ prietaisu pirmą kartą, gali reikėti įvesti

prieigos kodą. Jūsų prietaisas automatiškai bandys naudoti bendrąjį prieigos kodą 0000.
Jei tai neveikia, žr. savo „Bluetooth

®

“ prietaiso naudotojo vadovą, kad rastumėte

124

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

prietaiso prieigos kodą. Kitą kartą jungiantis prie jau anksčiau sujungto „Bluetooth

®

prietaiso, prieigos kodo įvesti iš naujo nereikia.

Kai kuriuos „Bluetooth

®

“ prietaisus, pvz., daugumą „Bluetooth

®

“ ausinių, reikia sujungti, o tada

prijungti prie kito prietaiso.

Vienu metu prietaisą galite jungti su keliais „Bluetooth

®

“ prietaisais, tačiau tik su vienu

„Bluetooth

®

“ aprašu.

Prietaiso sujungimas su kitu „Bluetooth

®

“ prietaisu

1

Įsitikinkite, kad prietaise, su kuriuo norite sujungti, suaktyvinta „Bluetooth

®

funkcija ir jis matomas kitiems „Bluetooth

®

“ prietaisams.

2

Prietaiso

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

4

Bakstelėkite

„Bluetooth“ šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte. Bus rodomas galimų

„Bluetooth

®

“ prietaisų sąrašas.

5

Bakstelėkite „Bluetooth

®

“ prietaisą, su kuriuo norite sujungti.

6

Jei reikia, įveskite prieigos kodą, arba patvirtinkite tą patį prieigos kodą abiems

prietaisams.

Prietaiso prijungimas prie kito „Bluetooth

®

“ prietaiso

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

3

Bakstelėkite „Bluetooth

®

“ prietaisą, prie kurio norite prijungti.

„Bluetooth

®

“ prietaiso susiejimo nutraukimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

3

Dalyje

Sujungti prietaisai šalia prietaiso pavadinimo, kurio susiejimą norite

nutraukti, bakstelėkite .

4

Bakstelėkite

PAMIRŠTI.

Elementų siuntimas ir gavimas naudojant technologiją „Bluetooth

®

Naudodamiesi technologija „Bluetooth

®

“ dalykitės elementais su kitais su „Bluetooth

®

suderinamais prietaisais, pvz., telefonais ar kompiuteriais. Galite siųsti ir gauti šių tipų

elementus:

Nuotraukas ir vaizdo įrašus

Muziką ir kitus garso failus

Interneto puslapius

Elementų siuntimas naudojant „Bluetooth

®

1

Gaunantysis prietaisas: įsitikinkite, kad „Bluetooth

®

“ funkcija būtų įjungta ir kad

prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth

®

“ prietaisams.

2

Siunčiantysis prietaisas: atidarykite programą, kurioje yra elementas, kurį norite

siųsti, ir slinkite iki jo.

3

Atsižvelgiant į programą ir norimą siųsti elementą, gali reikėti, pavyzdžiui, elementą

paliesti ir palaikyti, jį atidaryti arba paspausti .

4

Pasirinkite „

„Bluetooth““.

5

Įjunkite „Bluetooth

®

“, jei jūsų paprašys.

6

Bakstelėkite gaunančiojo prietaiso pavadinimą.

7

Gaunantysis prietaisas: jei bus paprašyta, priimkite ryšį.

8

Siunčiantysis prietaisas: jei bus paprašyta, patvirtinkite persiuntimą į gaunantįjį

prietaisą.

9

Gaunantysis prietaisas: priimkite gaunamą elementą.

125

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Elementų gavimas naudojant „Bluetooth

®

1

Įsitikinkite, kad įjungta „Bluetooth

®

“ funkcija ir prietaisas matomas kitiems

„Bluetooth

®

“ prietaisams.

2

Siunčiantysis prietaisas dabar pradės siųsti duomenis į jūsų prietaisą.

3

Jei būsite paraginti, įveskite tą patį slaptažodį abiejuose prietaisuose arba

patvirtinkite siūlomą prieigos kodą.

4

Kai gausite pranešimą apie į prietaisą gaunamą failą, vilkite būsenos juostą žemyn

ir bakstelėkite pranešimą, kad priimtumėte failų persiuntimą.

5

Bakstelėkite

Priimti, kad pradėtumėte failų persiuntimą.

6

Norėdami peržiūrėti persiuntimo eigą, vilkite būsenos juostą žemyn.

7

Norėdami peržiūrėti gautą elementą, vilkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite

susijusį pranešimą.

„Bluetooth®“ ryšiu gautų failų peržiūra

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > „Bluetooth“.

3

Paspauskite ir pasirinkite

Rodyti gautus failus.

126

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.