Sony Xperia X - Dalijimasis turiniu su kitais „DLNA Certified™‎“ prietaisais

background image

Dalijimasis turiniu su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais

Galite peržiūrėti arba leisti medijos turinį, išsaugotą jūsų prietaise arba kituose

prietaisuose, pvz., televizoriuje arba kompiuteryje. Šie prietaisai turi būti prijungti prie to

paties belaidžio tinklo. Tai gali būti „Sony“ televizoriai ar garsiakalbiai arba produktai, kurie

turi „DLNA Certified™“ sertifikatą iš „Digital Living Network Alliance“. Taip pat savo

prietaise galite peržiūrėti arba leisti turinį iš kitų „DLNA Certified™“ prietaisų.
Nustatę medijos failų bendrinimo funkciją tarp prietaisų, galite, pavyzdžiui, prietaise

klausytis namų kompiuteryje saugomų muzikos failų arba per didelio ekrano televizorių

peržiūrėti prietaisu darytas nuotraukas.

Kituose „DLNA Certified™“ prietaisuose esančių failų leidimas prietaise

Kai prietaise leidžiate failus iš kito „DLNA Certified™“ prietaiso, tas kitas prietaisas veikia

kaip serveris. Kitaip tariant, jis per tinklą bendrina turinį. Kaip serveris veikiančiame

prietaise turi būti suaktyvinta turinio bendrinimo funkcija ir suteiktas prieigos leidimas jūsų

prietaisui. Be to, jis turi būti prijungtas prie to paties Wi-Fi tinklo, kaip ir jūsų prietaisas.

Prietaiso naudojimas kitame prietaise saugomam muzikos įrašui leisti

1

Įsitikinkite, kad prietaisas, su kuriuo norite bendrai naudoti failus, prijungtas prie to

paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų prietaisas.

2

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Vietinis tinklas.

4

Pasirinkite prietaisą iš prijungtų prietaisų sąrašo.

5

Naršykite prijungto prietaiso aplankuose ir pasirinkite įrašą, kurį norite leisti.

Pasirinkus, įrašas paleidžiamas automatiškai.

119

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Bendrinamo vaizdo įrašo leidimas prietaise

1

Įsitikinkite, kad įrenginiai, su kuriais norite bendrinti failus, prijungti prie to paties

Wi-Fi tinklo, kaip ir jūsų įrenginys.

2

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite arba .

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Vietinis tinklas.

4

Pasirinkite prietaisą iš prijungtų prietaisų sąrašo.

5

Naršykite prijungto prietaiso aplankuose ir pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite leisti.

Bendrinamos nuotraukos peržiūra jūsų prietaise

1

Įsitikinkite, kad įrenginiai, su kuriais norite bendrinti failus, prijungti prie to paties

Wi-Fi tinklo, kaip ir jūsų įrenginys.

2

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

3

Bakstelėkite , tada bakstelėkite

Vietinis tinklas.

4

Pasirinkite prietaisą iš prijungtų prietaisų sąrašo.

5

Naršykite prijungto prietaiso aplankuose ir pasirinkę nuotrauką peržiūrėkite ją.

Failų, esančių jūsų prietaise, leidimas per „DLNA Certified™“ prietaisus

Prieš tai, kai galėsite peržiūrėti arba leisti medijos failus iš savo prietaiso per kitus „DLNA

Certified™“ prietaisus, privalote savo prietaise nustatyti dalijimąsi failais. Prietaisai, su

kuriais dalijatės turiniu, vadinami kliento prietaisas. Pvz., televizorius, kompiuteris arba

planšetinis kompiuteris gali veikti kaip kliento prietaisai. Kai jūsų prietaisas kliento

prietaisams suteikia prieigą prie turinio, jis veikia kaip medijos serveris. Kai savo prietaise

įjungiate dalijimosi failais funkciją, taip pat turite suteikti prieigos teises kliento prietaisams.

Tai atlikus, tokie prietaisai pasirodo kaip registruotieji prietaisai. Prietaisai, kurie laukia, kol

jiems bus suteiktas leidimas, yra rodomi kaip laukiantys prietaisai.

Bendro failų naudojimo su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais nustatymas

1

Prijunkite savo prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo.

2

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Bakstelėkite šalia

Bendrai naudoti mediją esantį šliaužiklį.

4

Naudodami prie to paties „Wi-Fi“ tinklo prijungtą kompiuterį arba kitą DLNA™

kliento prietaisą, prisijunkite prie savo prietaiso.

5

Prietaiso būsenos juostoje atsiras pranešimas. Atidarykite pranešimą ir nustatykite

prieigos leidimus kiekvienam kliento įrenginiui, bandančiam prisijungti prie jūsų

prietaiso.

Veiksmai, kuriais naudojant DLNA™ klientą galima pasiekti jūsų įrenginyje esančią mediją,

skiriasi atsižvelgiant į kliento įrenginius. Išsamesnės informacijos žr. kliento prietaiso naudotojo

vadove. Jei jūsų prietaiso klientas tinklu nepasiekia, patikrinkite, ar veikia „Wi-Fi“ tinklas.

Meniu

Medijos serveris taip pat galima pasiekti per tam tikras programas, pvz., „Muzika“ arba

„Albumas“, velkant kairįjį programos pagrindinį ekraną į dešinę ir bakstelint

Nustatymai >

Medijos serveris.

Failų bendro naudojimo su kitais prie vietinio tinklo prijungtais prietaisais sustabdymas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Bakstelėkite

Bendrai naudoti mediją šliaužiklį.

Prieigos leidimų priskyrimas laukiančiam prietaisui

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Pasirinkite prietaisą iš

Laukiantieji prietaisai sąrašo.

4

Pasirinkite prieigos leidimo lygį.

120

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Registruoto prietaiso pavadinimo keitimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Pasirinkite prietaisą iš

Registruotieji prietaisai sąrašo, tada pasirinkite Keisti

pavadinimą.

4

Įveskite naują prietaiso pavadinimą ir bakstelėkite

Gerai.

Užregistruoto prietaiso prieigos lygio keitimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Pasirinkite prietaisą iš

Registruotieji prietaisai sąrašo.

4

Bakstelėkite

Keisti prieigos lygį ir nustatykite pasirinktį.

Pagalba turinį bendrai naudojant su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Prietaiso prijungimas > Medijos serveris.

3

Bakstelėkite ir

Pagalba.

Failų rodymas kitame prietaise naudojant funkciją „Cast“

Naudodami DLNA™ technologiją galite perduoti savo prietaise išsaugotą medijų turinį į

kitą prietaisą, prijungtą prie to paties „Wi-Fi“ tinklo. Priimantis prietaisas turi būti

skaitmeninės medijos perdavimo (DMR) prietaisas, kuriuo galima paleisti iš jūsų įrenginio

gautą turinį. DMR prietaisai yra televizorius, palaikantis DLNA™, kompiuteris, kuriame

veikia „Windows® 7“ arba naujesnė versija, ir kt.

Veiksmai, atliekami norint paleisti bendrai naudojamą mediją, gali skirtis atsižvelgiant į kliento

prietaisą. Daugiau informacijos žr. DMR prietaiso naudotojo vadove.

Skaitmeninių teisių valdymo (DRM) technologija apsaugoto turinio naudojant DLNA™

technologiją skaitmeninių medijų perdavimo prietaisu leisti negalima.

Nuotraukų arba vaizdo įrašų rodymas kliento prietaise naudojant „Cast“

1

Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte DMR arba DLNA™ kliento prietaisą ir jis

prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų prietaisas.

2

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

3

Raskite ir bakstelėkite

Albumas.

4

Naršykite ir atidarykite norimas peržiūrėti nuotraukas arba vaizdo įrašus.

5

Bakstelėkite ekraną, kad būtų rodoma įrankių juosta, tada bakstelėkite ir

pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite bendrai naudoti turinį.

6

Norėdami sustabdyti nuotraukos arba vaizdo įrašo bendrą naudojimą kliento

prietaise, bakstelėkite ir pasirinkite

Sustabdyti perdavimą.

„Google Cast“ prietaisų sąrašą galite pamatyti bakstelėję

.

Muzikos įrašo leidimas kliento prietaise naudojant „Cast“

1

Įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte DMR arba DLNA™ kliento prietaisą ir jis

prijungtas prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip ir jūsų prietaisas.

2

Ekrane

Pagrindinis ekranas bakstelėkite , tada raskite ir bakstelėkite .

3

Pasirinkite muzikos kategoriją, raskite norimą bendrai naudoti įrašą ir jį

bakstelėkite.

4

Bakstelėkite ir pasirinkite kliento prietaisą, su kuriuo bendrinsite savo turinį.

Įrašas bus paleistas pasirinktu prietaisu.

5

Norėdami atsijungti nuo kliento prietaiso, bakstelėkite , tada pasirinkite

Sustabdyti perdavimą.

„Google Cast“ prietaisų sąrašą galite pamatyti bakstelėję

.

121

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.