Sony Xperia X - Monofoninis garsas

background image

Monofoninis garsas

Nustačius monofoninį garsą, abu kairiosios ir dešiniosios pusės garso kanalai garsą

leidžia vienu metu. Monofoninio garso naudojimas vietoj sterefoninio atkūrimo naudingas

tam tikro pobūdžio klausos sutrikimų turintiems naudotojams arba saugos sumetimais,

pavyzdžiui, kai reikia girdėti aplinką.

Monofoninio garso aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Pritaikymas neįgaliesiems.

3

Bakstelėkite šalia

Monofoninis garsas esantį šliaužiklį.