Sony Xperia X - Prieiga prie jungiklių

background image

Prieiga prie jungiklių

Naudodami jungiklių prieigos funkciją, galite sąveikauti su „Xperia™“ naudodami vieną ar

daugiau jungiklių. Jungiklis – tai prietaisas, kuriuo į „Android“ prietaisą siunčiami klavišo

nuspaudimo signalai. Tai gali būti naudinga judėjimo sutrikimų turintiems naudotojams.

135

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Daugiau informacijos apie jungiklių prieigos funkciją rasite čia:

Nustatymai > Pritaikymas

neįgaliesiems > Prieiga prie jungiklių > NUSTATYMAI > Žinynas.

Prieigos prie jungiklių aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Pritaikymas neįgaliesiems > Prieiga prie

jungiklių.

3

Bakstelėkite šliaužiklį, kad funkciją aktyvintumėte arba pasyvintumėte, tada

bakstelėkite

Gerai.

136

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.