Sony Xperia X - Keli skambučiai

background image

Keli skambučiai

Jei įjungėte skambučių laukimą, galite vienu metu priimti kelis skambučius. Jį įjungus,

pyptelėjimu bus pranešama, kad gavote dar vieną skambutį.

Pokalbių metu mobilieji duomenys neveikia. Tokios programos kaip, pvz., el. paštas, internetas

ir socialiniai tinklai, veiks, jei prisijungsite prie Wi-Fi tinklo.

Skambučio laukimo aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Papildomi nustatymai.

3

Norėdami aktyvinti arba pasyvinti skambučių laukimą, bakstelėkite

Laukiamas

skambutis.

Atsakymas į antrą skambutį ir vykstančio skambučio atidėjimas

1

Pokalbio metu išgirdę pasikartojančius pyptelėjimus, vilkite dešinėn.

2

Bakstelėkite

Sulaikyti skambutį.

76

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Antro skambučio atmetimas

Pokalbio metu išgirdę pasikartojančius pyptelėjimus, vilkite kairėn.

Jei norite skambinti antrą kartą

1

Vykstant skambučiui bakstelėkite . Rodomas skambučių registras.

2

Bakstelėkite , kad būtų rodomas numerio rinkiklis.

3

Įveskite pašnekovo numerį ir bakstelėkite . Pirmasis skambutis atidedamas.

Skambučių perjungimas

Norėdami perjungti kitą skambutį, o esamą atidėti, bakstelėkite

Atidėtas.