Sony Xperia X - Naudojimasis skambučių registru

background image

Naudojimasis skambučių registru

Skambučių registre galite peržiūrėti praleistus , gautus skambučius ir rinktus

numerius .

Skambučių registro atidarymas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

Praleistų skambučių peržiūra

1

Jei yra praleistas skambutis, būsenos juostoje rodoma . Vilkite būsenos juostą

žemyn.

2

Bakstelėkite

Praleistas skambutis.

Skambinimas numeriu iš skambučių registro

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite . Rodomas skambučių registras.

3

Jei norite skambinti numeriu tiesiai iš skambučių registro, bakstelėkite numerį. Jei

prieš skambindami norite redaguoti numerį, palieskite ir palaikykite numerį, tada

bakstelėkite

Redaguoti nr. prieš skambinant.

Numerio iš skambučių registro pridėjimas į adresinę

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

3

Palieskite ir palaikykite skambučių registre rodomą numerį, tada pasirinkite

Kurti

naują adresatą arba Pridėti prie kontakto.

4

Redaguokite adresato informaciją, tada bakstelėkite

IŠSAUGOTI.

Skambučių registro pasirinkčių peržiūra

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

3

Bakstelėkite .

Taip pat galite pasiekti bendruosius skambučių nustatymus, atlikdami pirmiau aprašytus

veiksmus.