Sony Xperia X - Skambinimas

background image

Skambinimas

Skambinimas

Skambinimo apžvalga

Skambinti galite surinkę telefono numerį patys, bakstelėję išsaugotą numerį savo

adresatų sąraše arba bakstelėję telefono numerį skambučių registre. Taip pat galite

naudoti intelektualiojo numerio rinkimo funkciją, kad greitai surastumėte numerius

kontaktų sąraše ir skambučių žurnaluose, įvesdami dalį adresato numerio arba vardo ir

pasirinkdami iš pateikiamų pasiūlymų. Norėdami atlikti vaizdo skambutį, galite naudoti

prietaise esančią tiesioginio susirašinėjimo ir vaizdo pokalbių programą „Hangouts™“.

1

Rodyti daugiau pasirinkčių

2

Trinti numerį

3

Numerio rinkiklis

4

Skambinimo mygtukas

Numerio rinkiklio atidarymas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

3

Jei numerio rinkiklis nerodomas, bakstelėkite .

Telefono numerio rinkimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

3

Jei pasirodo skambučių registras, bakstelėkite , kad būtų rodomas numerio

rinkiklis.

4

Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .

Norėdami ištrinti per klaidą įvestą numerį, bakstelėkite

.

Skambinimas naudojant intelektualųjį rinkimą

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

3

Jei pasirodo skambučių registras, bakstelėkite , kad būtų rodomas numerio

rinkiklis.

4

Norėdami įvesti raides arba skaičius, atitinkančius adresatą, kuriam norite

skambinti, naudokite numerio rinkiklį. Jums įvedant kiekvieną raidę arba skaičių,

pasirodo galimų atitikčių sąrašas.

5

Bakstelėkite adresatą, kuriam norite paskambinti.

71

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Skambinimas į užsienį

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite . Rodomas skambučių registras.

3

Bakstelėkite , kad būtų rodomas numerio rinkiklis.

4

Palieskite ir palaikykite 0, kol atsiras ženklas „+“.

5

Įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be pradinių nulių) ir telefono numerį. Tada

bakstelėkite .

Tiesioginio rinkimo numerio įtraukimas į pagrindinį ekraną

1

Palieskite ir palaikykite tuščią

Pagrindinis ekranas sritį, kol prietaisas suvibruos ir

pasirodys tinkinimo meniu.

2

Tinkinimo meniu bakstelėkite

Įtaisai > Nuorodos.

3

Slinkite per programų sąrašą ir pasirinkite

Tiesioginis rinkimas.

4

Pasirinkite adresatą ir numerį, kurį norite naudoti kaip tiesioginio rinkimo numerį.

Telefono numerio rodymas arba nerodymas

Galite pasirinkti, ar rodyti, ar paslėpti telefono numerį skambučių gavėjų prietaisuose, kai

jiems skambinate.

Telefono numerio rodymas arba slėpimas išeinančių skambučių metu

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Papildomi nustatymai >

Skambintojo ID ir pasirinkite pasirinktį.

Šią pasirinktį siūlo ne kiekvienas ryšio operatorius.