Sony Xperia X - Skambučių gavimas

background image

Skambučių gavimas

Jei skambutis gaunamas, kai prietaisas veikia miego režimu arba kai jo ekranas yra

užrakintas, telefono programa atidaroma per visą ekraną. Jei sulaukėte skambučio, kai

ekranas aktyvus, gaunamas skambutis rodomas kaip slankusis pranešimas, tai yra

sumažintame lange, kuris kybo viršuje, nesvarbu, koks ekranas atidarytas. Gavę tokį

pranešimą galite pasirinkti atsiliepti į skambutį ir atidaryti telefono programų ekraną arba

galite atmesti skambutį ir likti dabartiniame ekrane.

Kaip atsakyti į skambutį, kai ekranas neaktyvus

Pamatę gaunamą skambutį nuvilkite dešinėn.

Atsiliepimas į gaunamą skambutį, kai ekranas aktyvus

Pamatę gaunamą skambutį, ekrano viršuje pasirodžiusiame perspėjimo pranešime

bakstelėkite

ATSILIEPTI.

Užuot atsiliepę į skambutį, galite eiti į pagrindinį telefono programų ekraną bakstelėdami

perspėjimo pranešimo langą. Naudodami šį būdą galite gauti daugiau skambučio valdymo

pasirinkčių. Pavyzdžiui, galite nuspręsti atmesti skambutį nusiųsdami žinutę.

Gaunamo skambučio atmetimas, kai ekranas neaktyvus

Pamatę gaunamą skambutį nuvilkite kairėn.

Kaip atmesti skambutį, kai ekranas aktyvus

Pamatę gaunamą skambutį, ekrano viršuje pasirodžiusiame perspėjimo pranešime

bakstelėkite

Atsisakyti.

Užuot atmetę skambutį, galite eiti į pagrindinį telefono programų ekraną bakstelėdami

viršutinę perspėjimo pranešimo lango dalį. Tokiu būdu galite naudoti daugiau skambučio

valdymo parinkčių. Pavyzdžiui, galite nuspręsti atmesti skambutį išsiųsdami žinutę.

Gaunamo skambučio skambėjimo signalo nutildymas

Kai gaunate skambutį, paspauskite garsumo klavišą.

72

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Atsakiklio naudojimas

Naudodami prietaiso atsakiklio programą, galite atsiliepti į skambučius, kai esate užsiėmę

arba praleidžiate skambutį. Galite įjungti automatinę atsiliepimo funkciją ir nustatyti, kiek

sekundžių reikia laukti prieš automatiškai atsiliepiant į skambutį. Be to, galite

neautomatiniu būdu nukreipti skambučius į atsakiklį, jei esate per daug užsiėmę ir

negalite atsiliepti. Vėliau galite perklausyti visas atsakiklyje paliktas žinutes.

Prieš naudodamiesi atsakikliu, turite įrašyti pasveikinimo žinutę.

Autoatsakiklio pasveikinimo žinutės įrašymas

1

Srityje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > „Xperia™“ autoatsakiklis >

Pasveikinimai.

3

Bakstelėkite

Įrašyti naują pasveikinimą ir vykdykite ekrane pateikiamas

instrukcijas.

Autoatsakiklio aktyvinimas

1

Srityje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > „Xperia™“ autoatsakiklis.

3

Bakstelėkite šalia

Atsakiklis esantį šliaužiklį.

Jeigu nenustatote autoatsakiklio atidėjimo laiko, naudojama numatytoji reikšmė.

Automatinio atsiliepimo atidėjimo laiko nustatymas

1

Srityje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > „Xperia™“ autoatsakiklis.

3

Bakstelėkite

Perimti po.

4

Nustatykite laiką slinkdami aukštyn ir žemyn.

5

Bakstelėkite

Atlikta.

Gaunamo skambučio persiuntimas į autoatsakiklį

Pamatę gaunamą skambutį bakstelėkite

Atsakymo pasirinktys, tada bakstelėkite

Atmesti su atsakikliu.

Kai sulaukiate skambučio, galite tiesiog palaukti, kol iš naujo nustatytas laiko vėlavimas

praeis, kad autoatsakiklis atsakytų į skambutį automatiškai.

Žinučių klausymas atsakiklyje

1

Srityje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > „Xperia™“ autoatsakiklis >

Žinutės.

3

Pasirinkite balso žinutę, kurią norite išklausyti.

Be to, galite klausyti žinučių autoatsakiklyje tiesiogiai skambučių registre bakstelėję .

Skambučio atmetimas teksto žinute

Skambutį galite atmesti teksto žinute, kuri automatiškai išsiunčiama skambintojui ir

išsaugoma pokalbyje žinutėmis su adresatu.
Galite rinktis iš kelių prietaise esančių numatytųjų žinučių arba sukurti naują žinutę.

Suasmenintas žinutes galite kurti redaguodami numatytąsias žinutes.

Gaunamo skambučio atmetimas teksto žinute, kai ekranas neaktyvus

1

Skambučio gavimo metu bakstelėkite

ATSAKYMO PASIRINKTYS.

2

Pasirinkite numatytąją žinutę arba bakstelėkite

Rašyti naują žinutę.

73

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Gaunamo skambučio atmetimas teksto žinute, kai ekranas aktyvus

1

Kai gaunamas skambutis, bakstelėkite viršutinę perspėjimo pranešimo lango dalį,

kurioje rodomas telefono numeris arba adresato vardas.

2

Bakstelėkite

ATSAKYMO PASIRINKTYS.

3

Pasirinkite numatytąją žinutę arba bakstelėkite

Rašyti naują žinutę.

Antro skambučio atmetimas teksto žinute

1

Kai pokalbio metu girdite pasikartojančius pyptelėjimus, bakstelėkite

ATSAKYMO

PASIRINKTYS.

2

Pasirinkite numatytąją žinutę arba bakstelėkite

Rašyti naują žinutę.

Skambučio atmetimo teksto žinutės redagavimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Atmesti skambutį su žinute.

3

Bakstelėkite norimą redaguoti žinutę, tada atlikite reikalingus pakeitimus.

4

Bakstelėkite

Gerai.