Sony Xperia X - Skambučių ribojimas

background image

Skambučių ribojimas

Galite blokuoti visų arba kai kurių kategorijų gaunamus ir išeinančius skambučius. Jei iš

savo paslaugų teikėjo gavote PIN2, išeinantiems skambučiams riboti galite naudoti

skambinimo fiksuotais numeriais (FDN) funkciją. Jei abonementui teikiama balso pašto

paslauga, galite siųsti visus iš konkretaus adresato gaunamus skambučius tiesiogiai į

75

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

balso paštą. Jei norite užblokuoti konkretų numerį, eikite į „Google Play™“ ir atsisiųskite

programų, kurios palaiko šią funkciją.

FDN palaiko ne visi tinklo operatoriai. Norėdami sužinoti, ar SIM kortelė arba tinklo paslauga

palaiko šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių.

Skambučių ir pranešimų iš konkretaus numerio blokavimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite >

Nustatymai > Blokuoti numerius > Pridėti numerį.

3

Įveskite telefono numerį, iš kurio gaunamus skambučius ir pranešimus norite

blokuoti, ir bakstelėkite

Blokuoti.

Skambinimo fiksuotais numeriais aktyvinimas arba pasyvinimas

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas > Fiksuoto rinkimo numeriai.

3

Norėdami aktyvinti skambinimą fiksuotais numeriais, pasirinkite

Įjungti skambinimą

fiksuotais numeriais. Norėdami pasyvinti skambinimą fiksuotais numeriais,

pasirinkite

Išjungti skamb. fiksuotais numeriais.

4

Įveskite PIN2 ir bakstelėkite

Gerai.

Prieiga prie priimtų skambučių gavėjų sąrašo

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas.

3

Bakstelėkite

Fiksuoto rinkimo numeriai > Fiksuoto rinkimo numeriai.

SIM kortelės PIN2 kodo keitimas

1

Būdami

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite

Nustatymai > Skambinimas.

3

Bakstelėkite

Fiksuoto rinkimo numeriai > Pakeisti PIN2.

4

Įveskite seną SIM kortelės PIN2 kodą ir bakstelėkite

Gerai.

5

Įveskite naują SIM kortelės PIN2 kodą ir bakstelėkite

Gerai.

6

Patvirtinkite naująjį PIN2 kodą ir bakstelėkite

Gerai.

Iš konkretaus adresato gaunamų skambučių siuntimas tiesiai į balso paštą

1

Dalyje

Pagrindinis ekranas bakstelėkite .

2

Raskite ir bakstelėkite .

3

Pasirinkite norimą adresatą.

4

Bakstelėkite > .

5

Pažymėkite žymimąjį langelį šalia

Visi skambučiai į balso paštą.

6

Bakstelėkite

IŠSAUGOTI.