Sony Xperia X - Turinys

background image

Turinys

Pradžia........................................................................................... 7

Apie šį naudotojo vadovą.................................................................... 7
Apžvalga............................................................................................. 7
Surinkimas.......................................................................................... 8
Ekrano apsauga..................................................................................9
Prietaiso paleidimas pirmą kartą.......................................................... 9
Kam man reikalinga „Google™“ paskyra?......................................... 10

Įrenginio saugumas...................................................................... 11

Įrenginio apsaugos užtikrinimas.........................................................11
Ekrano užraktas................................................................................ 11
Pirštų atspaudų tvarkyklė.................................................................. 13
Automatinis prietaiso atrakinimas...................................................... 14
SIM kortelės apsauga........................................................................18
Prietaiso identifikavimo numerio radimas........................................... 19
Pamesto prietaiso radimas ............................................................... 19

Pagrindai...................................................................................... 21

Jautriojo ekrano naudojimas..............................................................21
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas......................................................22
Pagrindinis ekranas........................................................................... 23
Programų ekranas.............................................................................24
Naršymo pasirinktys..........................................................................25
Įtaisai................................................................................................ 27
Nuorodos ir aplankai......................................................................... 27
Fonas ir temos.................................................................................. 28
Ekrano nuotraukos užfiksavimas....................................................... 29
Pranešimai........................................................................................ 29
Būsenos juostos piktogramos........................................................... 31
Programų apžvalga........................................................................... 33

Akumuliatorius ir priežiūra............................................................36

Prietaiso įkrovimas............................................................................ 36
Akumuliatoriaus ir energijos valdymas............................................... 37
Prietaiso naujinimas...........................................................................39
Priežiūra naudojantis kompiuteriu...................................................... 40
Atmintis ir atmintinė...........................................................................41
Turinio atsarginių kopijų kūrimas ir atkūrimas..................................... 43

Programų atsisiuntimas................................................................47

Programų atsisiuntimas iš „Google Play™“........................................47
Programų atsisiuntimas iš kitų šaltinių................................................47

2

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Internetas ir tinklai........................................................................ 48

Naršymas internete........................................................................... 48
Interneto ir MMS nustatymai .............................................................48
Wi-Fi................................................................................................. 49
Mobiliųjų duomenų ryšio naudojimas.................................................51
Duomenų naudojimo valdymas......................................................... 52
Mobiliojo ryšio tinklų pasirinkimas...................................................... 53
Virtualieji asmeniniai tinklai (VPN)....................................................... 54

Prietaiso duomenų sinchronizavimas...........................................55

Sinchronizavimas su internetinėmis paskyromis.................................55
Sinchronizavimas naudojant „Microsoft® Exchange ActiveSync®“....55

Pagrindiniai nustatymai................................................................ 56

Kaip pasiekti nustatymus...................................................................56
Garsumo nustatymai......................................................................... 56
Režimas „Netrukdyti“........................................................................ 57
Ekrano nustatymai............................................................................ 58
Programos nustatymai...................................................................... 60
Programų nustatymas iš naujo.......................................................... 61
Ekrano užsklanda..............................................................................62
Kalbos nustatymai.............................................................................62
Data ir laikas..................................................................................... 63
„X-Reality™ for mobile“..................................................................... 63
Ypač ryškus režimas..........................................................................63
Garso išvesties tobulinimas............................................................... 64
Triukšmo slopinimas..........................................................................64
Kelių naudotojų paskyros.................................................................. 65

Teksto įvedimas............................................................................68

Ekrano klaviatūros............................................................................. 68
Teksto redagavimas.......................................................................... 69

Skambinimas................................................................................71

Skambinimas.................................................................................... 71
Skambučių gavimas.......................................................................... 72
Intelektualusis skambučių tvarkymas.................................................74
Vykstantys skambučiai...................................................................... 74
Naudojimasis skambučių registru...................................................... 75
Skambučių nukreipimas.................................................................... 75
Skambučių ribojimas......................................................................... 75
Keli skambučiai................................................................................. 76
Konferenciniai pokalbiai.....................................................................77
Balso paštas..................................................................................... 77
Pagalbos skambučiai........................................................................ 78

3

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Adresatai...................................................................................... 79

Adresatų paieška ir peržiūra.............................................................. 79
Adresatų įtraukimas ir redagavimas................................................... 80
Adresatų persiuntimas.......................................................................81
Medicininės informacijos ir kontaktinės informacijos
nenumatytiems atvejams įtraukimas.................................................. 82
Mėgstamiausi....................................................................................83
Informacijos apie adresatą siuntimas................................................. 83
Kaip adresinės programoje išvengti dvigubų įrašų............................. 83
Atsarginės adresinės kopijos kūrimas................................................ 84

El. paštas......................................................................................85

El. pašto nustatymas.........................................................................85
El. laiškų siuntimas ir gavimas........................................................... 85
El. laiškų tvarkymas...........................................................................86
El. pašto paskyros nustatymai...........................................................87
„Gmail™“.......................................................................................... 88

Žinučių siuntimas ir pokalbiai.......................................................89

Žinučių skaitymas ir siuntimas........................................................... 89
Žinučių tvarkymas............................................................................. 90
Skambinimas žinučių siuntėjams....................................................... 90
Žinučių siuntimo nustatymai.............................................................. 91
Tiesioginis susirašinėjimas ir vaizdo pokalbis..................................... 91

Muzika ir FM radijas..................................................................... 92

Muzikos perkėlimas į savo prietaisą...................................................92
Muzikos klausymasis.........................................................................92
Programos „Muzika“ meniu............................................................... 94
Grojaraščiai....................................................................................... 94
Bendras muzikos failų naudojimas.....................................................95
Garso tobulinimas............................................................................. 95
Radijo klausymasis............................................................................96
Mėgstamiausi radijo kanalai...............................................................97
Radijo garsas nustatymai.................................................................. 97

Kamera......................................................................................... 98

Fotografavimas ir filmavimas..............................................................98
Bendrieji kameros nustatymai............................................................99
Fotoaparato nustatymai.................................................................. 104
Vaizdo kameros nustatymai.............................................................107

Nuotraukos ir vaizdo įrašai albume............................................ 109

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra....................................................109
Nuotraukų ir vaizdo įrašų bendrinimas bei jų tvarkymas................... 110
Nuotraukų redagavimas naudojant nuotraukų redagavimo
programą........................................................................................ 111

4

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Vaizdo klipų redagavimas naudojant vaizdo klipų redagavimo
programą........................................................................................ 112
Nuotraukų ir vaizdo įrašų slėpimas.................................................. 112
Albumo pagrindinio ekrano meniu................................................... 113
Nuotraukų peržiūra žemėlapyje....................................................... 113

Vaizdo įrašai............................................................................... 116

Vaizdo įrašų programa.....................................................................116
Vaizdo įrašų turinio perkėlimas į savo prietaisą.................................117
Vaizdo įrašų turinio valdymas...........................................................117
Filmų kūrimas..................................................................................117

Prisijungimo galimybė................................................................ 119

Įrenginio ekrano atvaizdavimas televizoriuje belaidžiu ryšiu...............119
Dalijimasis turiniu su kitais „DLNA Certified™“ prietaisais.................119
Prietaiso prijungimas prie USB priedų..............................................122
Prietaiso prijungimas prie DUALSHOCK™ 4 belaidžio valdiklio........122
NFC................................................................................................ 122
„Bluetooth®“ belaidžio ryšio technologija........................................ 124

Intelektualiosios programos ir funkcijos, padedančios taupyti

laiką............................................................................................ 127

„Google“ paieška ir funkcija „Dabar“................................................127
Kaip naudoti „News Suite“ programą.............................................. 127
Įrenginio kaip piniginės naudojimas..................................................127

Kelionės ir žemėlapiai.................................................................128

Vietos nustatymo paslaugų naudojimas...........................................128
„Google“ žemėlapiai™ ir navigacija..................................................128
Duomenų srauto naudojimas keliaujant........................................... 128
Prietaiso naudojimas su automobilio informacine-pramogine
sistema........................................................................................... 129
Skrydžio režimas............................................................................. 129

Laikrodis ir kalendorius.............................................................. 131

Kalendorius..................................................................................... 131
Žadintuvas ir laikrodis...................................................................... 131

Pritaikymas neįgaliesiems.......................................................... 134

Didinimo gestas.............................................................................. 134
Šrifto dydis......................................................................................134
Ekrano dydis................................................................................... 134
Spalvų koregavimas........................................................................ 134
„TalkBack“.......................................................................................135
Monofoninis garsas......................................................................... 135
TTY (telefono rašomosios mašinėlės) režimas..................................135
Prieiga prie jungiklių.........................................................................135

5

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Pagalba ir teisinė informacija..................................................... 137

Pagalbos programa.........................................................................137
„Xperia™“ patarimai........................................................................ 137
Meniu ir programų žinynas.............................................................. 137
Diagnostinių testų vykdymas prietaise............................................. 137
Paleidimas iš naujo, nustatymas iš naujo ir taisymas........................137
Padėkite patobulinti mūsų programinę įrangą.................................. 139
Garantija, SAR ir naudojimo reikalavimai..........................................139
Prietaiso perdirbimas.......................................................................139
Teisinė informacija........................................................................... 139

6

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.