Sony Xperia X - Uzstādīšana

background image

Uzstādīšana

Jūsu ierīce atbalsta tikai nano SIM kartes. Nano SIM kartei un atmiņas kartei ir paredzēti

atsevišķi sloti kopīgajā turētājā. Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo slotu.

Lai novērstu datu zudumu, noteikti izslēdziet ierīci vai padariet nepieejamu atmiņas karti, pirms

izvelkat turētāju, lai izņemtu nano SIM karti vai atmiņas karti no ierīces.

nano SIM kartes un atmiņas kartes ievietošana

1

Ar pirksta nagu izvelciet SIM/atmiņas kartes turētāju.

2

Stingri ievietojiet SIM karti horizontāli pareizajā stāvoklī (1), kā parādīts attēlā.

3

Stingri ievietojiet atmiņas karti horizontāli pareizajā stāvoklī (2), kā parādīts attēlā.

4

Uzmanīgi iebīdiet turētāju atpakaļ slotā, līdz turētājs fiksējas tam paredzētajā vietā.

8

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Nano SIM kartes izņemšana

1

Novietojiet ierīci tā, lai ekrāns būtu vērsts uz leju, un atveriet nano SIM/atmiņas

kartes slota vāciņu.

2

Izvelciet nano SIM/atmiņas kartes turētāju, izmantojot nagu.

3

Izņemiet nano SIM karti un pēc tam uzmanīgi iebīdiet turētāju slotā, līdz tas

fiksējas.

Atmiņas kartes izņemšana

1

Izslēdziet ierīci vai padariet atmiņas karti nepieejamu sadaļā

Iestatījumi > Krātuve

un atmiņa > > Papildu > Krātuve > blakus vienumam SD karte.

2

Novietojiet ierīci tā, lai ekrāns būtu vērsts uz leju, un atveriet nano SIM/atmiņas

kartes slota vāciņu.

3

Izvelciet nano SIM kartes vai atmiņas kartes paliktni, izmantojot nagu.

4

Izņemiet atmiņas karti un pēc tam saudzīgi iebīdiet turētāju atpakaļ slotā, līdz tas

nofiksējas.