Sony Xperia X - E-pasta iestatīšana

background image

E-pasta iestatīšana

Izmantojiet ierīcē esošo e-pasta lietotni, lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas savos e-

pasta kontos. Jums var būt viens vai vienlaikus vairāki e-pasta konti, tostarp uzņēmuma

Microsoft Exchange ActiveSync konti.

E-pasta konta iestatīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

E-pasts un piesitiet tam.

3

Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Lai izmantotu dažus e-pasta pakalpojumus, jums var būt nepieciešams sazināties ar jūsu e-

pasta pakalpojumu sniedzēju un iegūt informāciju par detalizētiem e-pasta konta iestatījumiem.

Papildu e-pasta konta pievienošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

E-pasts un piesitiet tam.

3

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi > Pievienot kontu.

4

Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Ja iestatījumus e-pasta kontam nevar

lejupielādēt automātiski, pabeidziet iestatīšanu manuāli.

5

Kad esat pabeidzis, piesitiet pie

Tālāk.