Sony Xperia X - Izvairīšanās no dublikātu ierakstiem lietotnē Kontaktpersonas

background image

Izvairīšanās no dublikātu ierakstiem lietotnē Kontaktpersonas

Ja savas kontaktpersonas sinhronizējat ar jaunu kontu vai kā citādi importējat informāciju

par kontaktpersonām, lietotnē Kontaktpersonas var izveidoties dublikāti. Ja tā notiek,

varat šādus dubultierakstus apvienot, izveidojot vienu ierakstu. Ja ieraksti savienoti

kļūdas dēļ, varat tos vēlāk atkal atdalīt.

Kontaktpersonu saistīšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties , pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties un turiet to kontaktpersonu, kuru vēlaties saistīt ar citu

kontaktpersonu.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus kontaktpersonām, kuras vēlaties saistīt.

4

Pieskarieties , pēc tam pieskarieties

Saistīt. Informācija par pirmo kontaktpersonu

tiek sapludināta ar otras kontaktpersonas informāciju, un saistītās

kontaktpersonas sarakstā Kontaktpersonas tiks parādītas kā viena

kontaktpersona.

5

Lai apstiprinātu, pieskarieties

SAISTĪT.

Kontaktpersonas saiknes noņemšana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties un pēc tam pieskarieties .

2

Pieskarieties saistītajai kontaktpersonai, kuras datus vēlaties rediģēt, pēc tam

pieskarieties .

3

Pieskarieties , pēc tam pieskarieties

Atsaistīt.

4

Lai apstiprinātu, pieskarieties

ATSAISTĪT.