Sony Xperia X - Skaņas uzlabošana

background image

Skaņas uzlabošana

Skaņas kvalitātes uzlabošana, izmantojot ekvalaizeru

1

Atveriet izvēlni Mūzika un piesitiet vienumam

Iestatījumi > Audio iestatījumi >

Skaņas efekti > Ekvalaizers.

2

Lai manuāli pielāgotu skaņu, velciet frekvenču joslu pogas uz augšu vai uz leju. Lai

automātiski pielāgotu skaņu, piesitiet vienumam

un atlasiet stilu.

96

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Telpiskās skaņas funkcijas ieslēgšana

1

Atveriet izvēlni Mūzika un piesitiet vienumam

Iestatījumi > Audio iestatījumi >

Skaņas efekti > Telpiska skaņa (VPT).

2

Pašvīkājiet pa kreisi vai pa labi, lai atlasītu iestatījumu, tad piesitiet vienumam

Labi,

lai apstiprinātu.