Sony Xperia X - Memulakan peranti anda untuk kali pertama

background image

Memulakan peranti anda untuk kali pertama

Anda disyorkan mengecas bateri selama sekurang-kurang 30 minit sebelum memulakan

peranti anda buat pertama kali. Anda masih boleh menggunakan peranti anda semasa ia

sedang dicas, lihat

Mengecas peranti anda

di halaman 37.

Kali pertama anda memulakan peranti anda, panduan persediaan membantu anda

mengkonfigurasikan tetapan asas, memperibadikan peranti anda dan mendaftar masuk

ke akaun anda, contohnya akaun Google™.

9

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menghidupkan peranti

Pastikan bateri dicas selama sekurang-kurangnya 30 minit sebelum anda menghidupkan

peranti untuk pertama kali.

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga peranti bergetar.

2

Masukkan PIN kad SIM anda apabila diminta, kemudian ketik

.

3

Tunggu sebentar sementara peranti dimulakan.

PIN kad SIM anda pada mulanya dibekalkan oleh pengendali rangkaian anda, tetapi anda

boleh menukarnya kemudian daripada menu Tetapan. Untuk membetulkan kesilapan yang

dilakukan semasa memasukkan PIN kad SIM anda, ketik

.

Untuk mematikan peranti

1

Tekan dan tahan kekunci kuasa sehingga menu pilihan dibuka.

2

Dalam menu pilihan, ketik

Matikan kuasa.

Sedikit masa diperlukan untuk peranti ditutup.