Sony Xperia X - Berbilang panggilan

background image

Berbilang panggilan

Sekiranya anda telah mengaktifkan panggilan menunggu, anda boleh mengendalikan

berbilang panggilan pada masa yang sama. Apabila ia diaktifkan, anda akan diberitahu

dengan bunyi bip jika anda menerima panggilan lain.

Data mudah alih tidak tersedia semasa panggilan. Aplikasi seperti e-mel, Internet dan

perangkaian sosial akan berfungsi jika anda menyambungkannya ke rangkaian Wi-Fi.

78

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Panggilan > Tetapan tambahan.

3

Untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan panggilan menunggu, ketik

Panggilan

menunggu.

Untuk menjawab panggilan kedua dan menundakan panggilan yang sedang berjalan

1

Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret ke kanan.

2

Ketik

Tahan panggilan.

Untuk menolak panggilan kedua

Apabila anda mendengar bip yang berulang semasa panggilan, seret ke kiri.

Untuk membuat panggilan kedua

1

Sewaktu panggilan sedang berjalan, ketik . Log panggilan dipaparkan.

2

Ketik skrin untuk memaparkan pad dail.

3

Masukkan nombor penerima dan ketik . Panggilan pertama ditahan untuk

sementara.

Untuk bertukar antara berbilang panggilan

Untuk bertukar kepada panggilan lain dan menunda panggilan semasa, ketik

Sedang menunggu.