Sony Xperia X - Uw berichten organiseren

background image

Uw berichten organiseren

Een bericht verwijderen

1

Tik vanaf het

Startscherm op en tik op .

2

Tik op het gesprek dat het bericht bevat dat u wilt verwijderen.

3

Raak het bericht aan dat u wilt verwijderen, houd het vast en tik vervolgens op

Bericht verwijderen > Verwijderen.

Gesprekken verwijderen

1

Tik in het

Startscherm op en tik vervolgens op .

2

Tik op en tik vervolgens op

Gesprekken verwijderen.

3

Schakel de selectievakjes in voor de gesprekken die u wilt verwijderen en tik

vervolgens op >

Verwijderen.

Een ster toevoegen aan een bericht

1

Tik in het

Startscherm op en tik vervolgens op .

2

Tik op het gesprek dat u wilt openen.

3

Raak het bericht aan waaraan u een ster wilt toevoegen, houd het even vast en tik

vervolgens op

Ster toevoegen.

4

Als u een ster wilt verwijderen, raakt u het betreffende bericht aan en houdt u het

even vast, en tikt u vervolgens op

Ster verwijderen.

Berichten met een ster weergeven

1

Tik in het

Startscherm op en tik vervolgens op .

2

Tik op en tik vervolgens op

Berichten met ster.

3

Alle berichten met een ster worden in een lijst weergegeven.

Berichten zoeken

1

Tik in het

Startscherm op en tik vervolgens op .

2

Tik op .

3

Voer uw zoekwoorden in. De zoekresultaten worden in een lijst weergegeven.

93

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.