Sony Xperia X - Contacten overbrengen

background image

Contacten overbrengen

Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe apparaat over te brengen.

U kunt contacten synchroniseren met een online account of rechtstreeks importeren

vanaf een ander apparaat.

Contacten overbrengen met een onlineaccount

Als u de contacten op uw oude apparaat of uw computer synchroniseert met een
onlineaccount, bijvoorbeeld Google Sync™ of Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, kunt u

uw contacten overbrengen naar uw nieuwe apparaat met behulp van dat account.

De contacten op uw nieuwe apparaat synchroniseren met een synchronisatieaccount

1

Tik in het

Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op en tik vervolgens op

Accounts beheren.

3

Selecteer het account waarmee u uw contacten wilt synchroniseren en tik

vervolgens op >

Nu synchroniseren.

U moet bij het desbetreffende synchronisatieaccount zijn aangemeld voordat u uw contacten

hiermee kunt synchroniseren.

Andere methoden voor overbrengen van contacten

Er zijn verschillende andere manieren om contacten over te brengen van uw oude naar

uw nieuwe apparaat. U kunt bijvoorbeeld contacten kopiëren naar een geheugenkaart,
contacten opslaan op een simkaart of gebruikmaken van Bluetooth

®

-technologie. Voor

meer specifieke informatie over het overbrengen van de contacten van uw oude

apparaat, raadpleegt u de desbetreffende gebruikershandleiding.

Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

1

Tik in het

Startscherm op en tik vervolgens op .

2

Druk op en tik vervolgens op

Importeren/exporteren > Importeren van SD-kaart

of intern geheugen (.vcf-bestand).

3

Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.

4

Tik op

SD-kaart.

5

Selecteer de bestanden die u wilt importeren door erop te tikken.

84

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Contacten importeren met Bluetooth

®

-technologie

1

Zorg ervoor dat de Bluetooth

®

-functie is ingeschakeld en uw apparaat op

zichtbaar is ingesteld.

2

Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw

apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de

bestandsoverdracht te accepteren.

3

Tik op

Accepteren om de bestandsoverdracht te starten.

4

Sleep de statusbalk omlaag. Wanneer het overbrengen gereed is, tikt u op de

melding.

5

Tik op het ontvangen bestand en selecteer waar uw contacten moeten worden

opgeslagen.

Contacten importeren vanaf een SIM-kaart

Bij het overbrengen van contacten naar of vanaf een SIM-kaart, kunnen sommige contacten op

de doellocatie worden gedupliceerd. Zie

Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden

op pagina 87 voor meer informatie over het oplossen van dit probleem.

1

Tik in het

Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op en tik vervolgens op

Importeren/exporteren > Importeren van SIM-kaart.

3

Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.

4

Selecteer contacten om te importeren. Als u een individueel contact wilt

importeren, tikt u op dit contact. Als u alle contacten wilt importeren, tikt u op en

vervolgens op

Alles importeren.