Sony Xperia X - Navigeren door applicaties

background image

Navigeren door applicaties

U kunt tussen applicaties navigeren met de navigatietoetsen en het venster met onlangs

gebruikte applicaties, waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen alle onlangs

gebruikte applicaties. De navigatietoetsen zijn de terug-toets, de starttoets en de toets

Recente apps. U kunt ook twee applicaties in één keer op het scherm openen met de

modus voor gesplitst scherm indien de applicatie de functie voor meerdere schermen

ondersteunt. Bepaalde applicaties worden gesloten wanneer u op de starttoets drukt

om af te sluiten. Andere applicaties kunnen actief blijven op de achtergrond of kunnen

worden onderbroken. Als de applicatie wordt onderbroken of actief is op de achtergrond,

kunt u, de volgende keer wanneer u de applicatie opent, doorgaan waar u gebleven was.

Overzicht navigeren door applicaties

1

Alles wissen - Alle recent gebruikte applicaties sluiten.

2

Venster met onlangs gebruikte applicaties – Open een onlangs gebruikte applicatie

3

Toets Recente apps – Open het venster met onlangs gebruikte applicaties en de favorietenbalk

4

Starttoets – Sluit een applicatie af en ga terug naar het startscherm

5

Terug-toets – Ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie

Het venster met onlangs gebruikte toepassingen openen

Druk op .

Snel wisselen tussen recent gebruikte applicaties

Druk snel tweemaal op .

Alle recentelijk gebruikte applicaties sluiten

Tik op en tik vervolgens op

ALLES WISSEN.

Een menu in een applicatie openen

Druk tijdens het gebruik van de applicatie op .

Niet in alle applicaties is een menu beschikbaar.

27

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Modus voor gesplitst scherm

In de modus voor gesplitst scherm kunt u twee applicaties tegelijk weergeven,

bijvoorbeeld als u het postvak van uw e-mail en een webbrowser tegelijkertijd wilt

bekijken.

1 Applicatie 1 in bovenste venster

2 Rand van gesplitst scherm – Sleep deze om vensters groter of kleiner te maken

3 Applicatie 2 in onderste venster

4 Toets voor gesplitst scherm – Selecteer een onlangs gebruikte applicatie

5 Starttoets – Terug naar het startscherm

6 Terug-toets – Ga terug naar het vorige scherm binnen een applicatie of sluit de applicatie

Niet alle applicaties ondersteunen de modus voor gesplitst scherm.

Modus voor gesplitst scherm gebruiken

1

Zorg dat de twee applicaties waarvoor u de modus Gesplitst scherm wilt

gebruiken, geopend zijn en op de achtergrond worden uitgevoerd.

2

Tik en houd vast op en de gewenste applicatie wordt toegekend aan de

bovenkant van het scherm.

3

Tik in het onderste deel van het scherm op de applicatie van uw tweede keuze.

4

Sleep in de staande weergave de zwarte balk in het midden omhoog of omlaag

om de vensters te vergroten of verkleinen.

5

Tik op en houd deze vast om de modus voor gesplitst scherm af te sluiten.