Sony Xperia X - Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

Aan de slag.................................................................................... 7

Info over deze gebruikershandleiding.................................................. 7
Overzicht.............................................................................................7
Kaarten plaatsen................................................................................. 8
Schermbeveiliging............................................................................... 9
Uw apparaat voor de eerste keer inschakelen..................................... 9
Waarom heb ik een Google™-account nodig?.................................. 10

Apparaatbeveiliging......................................................................11

Zorgen dat uw apparaat beveiligd is..................................................11
Schermvergrendeling........................................................................ 11
Vingerafdrukbeheer...........................................................................13
Het apparaat automatisch ontgrendelen............................................14
SIM-kaartbeveiliging.......................................................................... 18
Het identificatienummer van uw apparaat zoeken..............................19
Een verloren apparaat terugvinden ................................................... 20

De basisaspecten onder de knie krijgen...................................... 22

Het aanraakscherm gebruiken...........................................................22
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen........................................ 23
Startscherm...................................................................................... 24
Scherm Toepassingen.......................................................................26
Navigeren door applicaties................................................................ 27
Widgets............................................................................................ 28
Snelkoppelingen en mappen............................................................. 29
Achtergrond en thema's....................................................................30
Een schermopname maken.............................................................. 30
Meldingen......................................................................................... 30
Pictogrammen in de statusbalk......................................................... 33
Overzicht van applicaties...................................................................35

Batterij en onderhoud...................................................................37

Uw apparaat opladen........................................................................37
Batterij- en energiebeheer................................................................. 38
Uw apparaat bijwerken......................................................................40
Onderhoud met behulp van een computer........................................ 41
Opslag en geheugen......................................................................... 42
Back-up maken van inhoud en inhoud herstellen.............................. 44

Applicaties downloaden...............................................................48

Applicaties downloaden van Google Play™.......................................48
Applicaties downloaden van andere bronnen.................................... 48

2

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Internet en netwerken.................................................................. 49

Surfen op internet............................................................................. 49
Internet- en MMS-instellingen ...........................................................49
Wi-Fi................................................................................................. 50
Uw mobiele gegevensverbinding delen..............................................52
Het dataverbruik in de gaten houden.................................................53
Mobiele netwerken selecteren........................................................... 55
VPN's (Virtual Private Network)..........................................................55

Gegevens synchroniseren op uw apparaat..................................57

Synchroniseren met onlineaccounts.................................................. 57
Synchroniseren met Microsoft® Exchange ActiveSync®...................57

Basisinstellingen...........................................................................59

Instellingen openen........................................................................... 59
Volume-instellingen........................................................................... 59
Modus Niet storen.............................................................................60
Scherminstellingen............................................................................ 61
Applicatie-instellingen........................................................................63
Applicaties resetten...........................................................................65
Schermbeveiliging............................................................................. 65
Taalinstellingen.................................................................................. 66
Datum en tijd.....................................................................................66
X-Reality™ voor mobiel.....................................................................66
Super-vivid-stand.............................................................................. 67
De geluidsuitvoer verbeteren............................................................. 67
Onderdrukken van ruis...................................................................... 68
Meerdere gebruikersaccounts........................................................... 68

Tekst typen................................................................................... 71

Virtuele toetsenborden...................................................................... 71
Tekst bewerken.................................................................................72

Bellen........................................................................................... 74

Bellen................................................................................................74
Oproepen ontvangen........................................................................ 75
Slim afhandelen van gesprekken....................................................... 77
Lopende gesprekken........................................................................ 77
De gesprekkenlijst gebruiken.............................................................78
Gesprekken doorschakelen...............................................................78
Gesprekken beperken.......................................................................79
Meerdere oproepe.............................................................................80
Telefonische vergaderingen............................................................... 80
Voicemail...........................................................................................81
Noodoproepen..................................................................................81

3

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Contacten.....................................................................................82

Contacten zoeken en weergeven...................................................... 82
Contacten toevoegen en bewerken...................................................83
Contacten overbrengen.....................................................................84
Medische en noodhulpgegevens toevoegen......................................85
Favorieten......................................................................................... 86
Contactinformatie verzenden.............................................................86
Dubbele items in de applicatie Contacten vermijden..........................87
Een back-up maken van contacten...................................................87

E-mail........................................................................................... 88

E-mail instellen.................................................................................. 88
E-mailberichten verzenden en ontvangen.......................................... 88
Uw e-mailberichten organiseren........................................................ 89
Instellingen e-mailaccount................................................................. 90
Gmail™.............................................................................................91

Berichten en chat......................................................................... 92

Berichten lezen en verzenden............................................................92
Uw berichten organiseren..................................................................93
Bellen vanuit Berichten......................................................................94
Berichtinstellingen............................................................................. 94
Chat en videochat............................................................................. 94

Muziek en FM-radio..................................................................... 95

Muziek overbrengen naar uw apparaat..............................................95
Naar muziek luisteren........................................................................ 95
Menu Muziek.................................................................................... 97
Afspeellijsten..................................................................................... 97
Muziek delen.....................................................................................98
Het geluid verbeteren........................................................................ 98
Naar de radio luisteren...................................................................... 99
Favoriete radiozenders.................................................................... 100
Geluidsinstellingen voor radio.......................................................... 100

Camera.......................................................................................101

Foto's maken en video's opnemen................................................. 101
Algemene camera-instellingen.........................................................102
Fotocamera-instellingen.................................................................. 107
Videocamera-instellingen................................................................ 110

Foto's en video's in Album.........................................................112

Foto's en video's weergeven...........................................................112
Foto's en video's delen en beheren.................................................113
Foto's bewerken met de applicatie Foto-editor................................114
Video's bewerken met de applicatie Videobewerker........................115
Foto's en video's verbergen............................................................ 115

4

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Startschermmenu Album.................................................................116
Uw foto’s op een kaart weergeven.................................................. 117

Video's........................................................................................119

De applicatie Video......................................................................... 119
Video-inhoud naar uw apparaat overbrengen..................................120
Videocontent beheren..................................................................... 120
Movie Creator................................................................................. 121

Connectiviteit............................................................................. 122

Het scherm van uw apparaat draadloos op een tv weergeven.........122
Inhoud delen met DLNA Certified™-apparaten................................122
USB-accessoires aansluiten op uw apparaat.................................. 125
Het apparaat verbinden met een draadloze DUALSHOCK™ 4-
controller.........................................................................................125
NFC................................................................................................ 125
Draadloze Bluetooth®-technologie..................................................127

Slimme apps en functies die tijd sparen.................................... 130

Google Zoeken en Now.................................................................. 130
De applicatie News Suite gebruiken................................................ 130
Uw apparaat voor betalingen gebruiken.......................................... 130

Reizen en kaarten.......................................................................131

Locatieservices gebruiken............................................................... 131
Google Maps™ en navigatie........................................................... 131
Het gebruik van dataverkeer onderweg........................................... 131
Uw apparaat gebruiken in combinatie met een auto-
infotainmentsysteem....................................................................... 132
Vliegmodus..................................................................................... 132

Klok en agenda.......................................................................... 134

Agenda........................................................................................... 134
Alarm en klok.................................................................................. 134

Toegankelijkheid.........................................................................137

Vergrotingsgebaar...........................................................................137
Lettergrootte................................................................................... 137
Weergavegrootte.............................................................................137
Kleurcorrectie..................................................................................137
TalkBack......................................................................................... 138
Monogeluid..................................................................................... 138
TTY-modus (teksttelefoon)...............................................................138
Toegang wisselen............................................................................138

Ondersteuning en juridische informatie..................................... 140

Applicatie Ondersteuning................................................................ 140
Xperia™ Tips.................................................................................. 140
Help in menu's en applicaties..........................................................140

5

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Diagnostische tests op uw apparaat uitvoeren................................ 140
Opnieuw starten, resetten en repareren...........................................140
Help ons onze software te verbeteren............................................. 142
Garantie, specifieke absorptieratio (SAR) en gebruiksinstructies...... 142
Uw apparaat recyclen..................................................................... 142
Juridische gegevens........................................................................142

6

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.