Sony Xperia X - Nødanrop

background image

Nødanrop

Enheten støtter internasjonale nødnumre, f.eks. 112 eller 911. Den kan normalt brukes til

å ringe disse nødnumrene i alle land, med eller uten SIM-kort, hvis et nett er innen

rekkevidde.

Slik ringer du til nødnumre

1

Åpne ringetastaturet.

2

Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på .

Du kan ringe et nødnummer også når det ikke er satt i et SIM-kort, eller når utgående anrop er

sperret.

Slik ringer du til nødnumre når SIM-kortet er låst

1

Trykk på

NØDSSITUASJON.

2

Tast inn nødnummeret, og trykk på .

Slik ringer du et nødnummer når skjermen er låst

1

Hvis den aktive skjermlåstypen er

Sveipe, sveiper du til venstre eller opp og

trykker på , og deretter på for å vise ringetastaturet. Tast inn nødnummeret,

og trykk på

2

Hvis skjermen din er låst med mønster, PIN-kode eller passord, sveiper du til

venstre eller opp og trykker på

NØDSSITUASJON. Tast inn nødnummeret, og

trykk på .

74

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.