Sony Xperia X - Generelle kamerainnstillinger

background image

Generelle kamerainnstillinger

Opptaksmoduser

Manuelt

Juster manuelt kamerainnstillinger som oppløsning, hvitbalanse og ISO.

Fremragende auto

Optimaliser innstillingene til alle scener.

Videokamera

Juster manuelt videoinnstillinger som oppløsning og fokusmodus.

Kameraapper

Velg kameraapper manuelt.

Sveip skjermen for å velge ønsket opptaksmodus eller applisten.

Hvis du vil lære mer om hvordan du tar bedre bilder, kan du gå til

support.sonymobile.com

.

Kamera-apper

Sound Photo

Ta bilder med bakgrunnslyd.

AR-effekt

Ta bilder eller videoer med virtuelle scener og karakterer.

Kreativ effekt

Bruk effekter på bilder eller videoer.

Sweep Panorama

Ta panoramabilder og vidvinklede bilder.

95

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Stilportrett

Ta bilder med portrettstil i sanntid.

Timeshift video

Spill inn videoer med høy bildehastighet, og bruk sakte film-effekter.

Timeshift burst

Finn det beste bildet i en bildeserie.

Lag klistremerker

Lag unike klistremerker av favorittbildene dine eller fra kamerasøkeren.

Ansikt i bilde

Ta bilder ved å bruke kameraene foran og bak samtidig.

Sweep Panorama

Du kan ta vidvinkel- og panoramabilder i horisontal eller vertikal retning med en enkel

trykk-og-sveip-bevegelse.

Slik tar du et panoramabilde

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å velge

, deretter velger du .

3

Trykk på

for å velge kameraretning.

4

Trykk på kameratasten, og flytt kameraet sakte og støtt i bevegelsesretningen som

vises på skjermen.

Stilportrett

Du kan bruke stilportrettfunksjonen til å retusjere portrettbilder idet du tar dem for å

oppnå best mulige resultater. Du kan også bruke

Magisk stråle-innstillingen til å legge til

et spotlight-mønster for øynene.

Slik bruker du Stilportrett

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å velge

, deretter velger du .

3

Du kan vise alle stilene ved å trykke på stilnavnet som er valgt, for eksempel

Bobler.

4

Trykk på

Mer hvis du vil legge til flere stiler.

5

Velg stilen du vil bruke, og trykk på for å ta et bilde.

Slik bruker du Magic beam

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å velge

, trykk deretter på > .

3

Hvis du vil bruke en innvendig spotlight-effekt, velger du et tilpasset mønster.

Slik bruker du Timeshift burst

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å velge

, og velg deretter .

3

Ta bilder. Bildene du har tatt, vises som miniatyrer.

4

Bla gjennom miniatyrene og velg det bildet du ønsker å lagre. Trykk deretter på .

Laste ned kamera-apper

Du kan laste ned kameraapper som er gratis eller som kjøpes fra Google Play™ eller

andre kilder. Før du begynner å laste ned, må du kontrollere at du er koblet til Internett,

fortrinnsvis over Wi-Fi, slik at du begrenser datatrafikkostnadene.

Slik laster du ned kamera-apper

1

Åpne kamera-appen.

2

Sveip på skjermen for å gå til

, trykk deretter på .

3

Velg appen som skal lastes ned, og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen.

96

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Automatisk ansiktsgjenkjenning

Kameraet gjenkjenner automatisk ansikter og viser dem med rammer. En farget ramme

viser hvilket ansikt som er valgt som fokus. Fokus settes på ansiktet som er nærmest

midten av kameraet. Du kan også trykke på én av rammene for å velge hvilket ansikt

som skal være i fokus.

Automatisk bildetaking

Slå på automatisk bildetaking for å ta bilder automatisk ved hjelp av et av alternativene

nedenfor.

Smilutløser

Bruk Smile Shutter™ til å fotografere personer akkurat når de smiler. Kameraet registrerer opptil fem ansikter,

og velger ett ansikt for smilgjenkjenning og autofokus. Når det valgte ansiktet smiler, tar kameraet automatisk

et bilde.

Av

Når automatisk bildetaking er slått av, kan du ta bilder med utløserknappen eller kameratasten.

Slik slår du på Smile Shutter™

1

Aktiver kameraet.

2

Trykk på .

3

Finn og trykk på

Automatisk bildetaking > Smilutløser.

4

Når kameraet er åpent og

Smilutløser er slått på, retter du kameraet mot motivet.

Kameraet velger hvilket ansikt det skal fokuseres på.

5

Ansiktet vises i en farget ramme, og bildet blir tatt automatisk så snart et smil

oppdages.

6

Hvis ingen smil gjenkjennes, kan du trykke på kameratasten for å ta bildet

manuelt.

Lagre den geografiske posisjonen for et bilde

Aktiver Lagre sted-funksjonen for å geotagge bildene dine – og legge til den omtrentlige

geografiske posisjonen når du tar bilder. Den geografiske plasseringen avgjøres ved hjelp

av trådløse nettverk og GPS-teknologi.
Når vises på kameraskjermen, er Lagre sted aktivert, men den geografiske posisjonen

er ikke funnet. Når vises, er Lagre sted aktivert, og den geografiske plasseringen er

tilgjengelig, slik at den kan legges til bildet ditt. Når ingen av disse symbolene vises, er

Lagre sted slått av.

Slik slår du på geotagging

1

Aktiver kameraet.

2

Trykk på .

3

Trykk på

Mer, og trykk deretter på glidebryteren ved siden av Lagre sted for å

aktivere eller deaktivere funksjonen.

4

Hvis du aktiverer geotagging, blir du bedt om å aktivere stedstjenester hvis de ikke

allerede er det. Trykk på

OK og deretter på Sted-glidebryteren.

Berøringsopptak

Med Berøringsopptak kan du enkelt trykke hvor som helst på kameraskjermen for å ta et

bilde.

Bare frontkamera

Av

Trykk for å justere

Berør skjermen for å velge et fokusområde for å ta bilder.

97

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Kun fokus

Fokus og lysstyrke

Denne funksjonen er bare tilgjengelig for

Fremragende auto-modus.

Automatisk forhåndsvisning av bilde/video

Du kan forhåndsvise bilder du har tatt eller videoer du har tatt opp.

Etter at du har tatt et bilde eller en video, vises en forhåndsvisning nederst i høyre hjørne i tre sekunder.

Bare frontkamera

Etter at du har tatt et bilde eller en video med frontkameraet, vises en forhåndsvisning nederst i høyre hjørne i

tre sekunder.

Av

Bildet eller videoen lagres umiddelbart uten forhåndsvisning.

Bruk volumtasten som

Du kan velge hvordan du vil bruke volumtasten når du tar bilder.

Zoom

Bruk volumtasten til å zoome inn eller ut.

Volum

Bruk volumtasten til å justere volumet for varsler, ringetoner og musikk.

Lukker

Bruk volumtasten til å ta bilder.

Lyd

Når du tar et bilde eller starter innspillingen av en video, lager kameraet en lukkerlyd. Hvis

du bruker selvutløserfunksjonen, vil den lage en serie med pipelyder for å markere

nedtellingen. Du kan velge om du vil slå av disse lydene eller ikke.

Datalagring

Du kan velge å lagre data enten på et fjernbart SD-kort eller på enhetens intern lagring.

Intern lagring

Bilder og videoer lagres på enhetens minne.

SD-kort

Bilder og videoer lagres på SD-kortet.

Rutenett

Velg om du vil slå på eller slå av rutenettet i kamerasøkeren.

Hurtiglasting

Bruk innstillingene for hurtiglasting til å starte kameraet når skjermen er låst.

Bare start

Når denne innstillingen er aktivert, kan du starte kameraet når skjermen er låst, ved å trykke på og holde nede

kameratasten.

Start og ta bilde

Når denne innstillingen er aktivert, kan du starte kameraet og ta et bilde automatisk når skjermen er låst, ved

å holde nede kameratasten.

Start og spill inn video

Når denne innstillingen er aktivert, kan du starte kameraet og ta opp en video når skjermen er låst, ved å

holde nede kameratasten.

98

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Av

Slik justerer du farger og lysstyrke

1

Aktiver kameraet.

2

Trykk på >

Farger og lysstyrke.

3

Dra volumglidebryterne til ønsket posisjon for å justere farger og lysstyrke.

Denne innstillingen er bare tilgjengelig i Fremragende auto- og Videokamera-modus.

Hvitbalanse, fokus and eksponering

Hvitbalanse, som bare er tilgjengelig i

Manuelt opptaksmodus, justerer fargebalansen i

samsvar med lysforholdene. Du kan også justere eksponeringen manuelt i området -2,0

EV til +2,0 EV. Du kan for eksempel øke bildelysstyrken eller redusere den generelle

eksponeringen ved å trykke på pluss- og minuskontrollene når ikonet for innstilling av

hvitbalanse/fokusmodus/eksponeringsverdi vises.

Hvitbalanse

Auto

Juster fargebalansen automatisk.

Glødelampe

Juster lysbalansen for varme lysforhold, for eksempel under lyspærer.

Fluorescerende

Justerer fargebalansen for lysrørbelysning.

Dagslys

Justerer fargebalansen for sollys utendørs.

Overskyet

Justerer fargebalansen ved skyet værforhold.

Fokus AF

Juster fokus automatisk.

Fokus MF

Juster fokus manuelt.

SS auto

Juster lukkerhastighet automatisk.

SS 1/8

Juster lukkerhastighet manuelt.