Sony Xperia X - Hvorfor trenger jeg en Google™‎-konto?

background image

Hvorfor trenger jeg en Google™-konto?

Din Xperia™-enhet fra Sony kjører på Android™-plattformen som er utviklet av

Google™. Det finnes en rekke Google™-apper og tjenester på enheten når du kjøper

den, f.eks. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ og Play Store™-appen, som gir deg

tilgang til online Google Play™-butikken der du kan laste ned Android™-apper. Du må

ha en Google™-konto for å få størst utnytte av disse tjenestene. En Google™-konto for

eksempel lar deg gjøre følgende:

Laste ned og installere apper fra Google Play™.

Synkronisere e-post, kontakter og kalender med bruk av Gmail™.

Chatte med venner ved bruk av Hangouts™-appen.

Synkronisere nettleserhistorikk og bokmerker med bruk av nettleseren Google

Chrome™.

Tilkjennegi deg selv som en autorisert bruker etter en programvarereparasjon ved bruk av

Xperia™ Companion.

Finne, låse eller tømme en enheten som er blitt borte eller som er stjålet fjernt ved bruke

av my Xperia™- eller Android™ Device Manager-tjenestene.
Hvis du vil ha mer informasjon om Android™ og Google™, kan du gå til

http://support.google.com

.

Det er avgjørende at du husker brukernavnet og passordet til Google™-kontoen. I enkelte

omstendigheter vil du eventuelt måtte identifisere deg selv av sikkerhetsgrunner ved å bruke

Google™-kontoen. Enheten låses hvis du ikke oppgir brukernavnet og passordet til Google™-

kontoen. I tillegg må du passe på å angi detaljene til den rette kontoen hvis du har flere

Google™-kontoer.

Slik konfigurerer du en Google™-konto på enheten

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Kontoer og synkronisering > Legg til konto >

Google.

3

Følg registreringsveiviseren for å opprette en Google™-konto, eller logg på hvis du

allerede har en konto.

Du kan også logge deg på eller opprette en Google™-konto i konfigurasjonsveiviseren første

gang du tar i bruk enheten. Alternativt kan du gå inn på Internett og opprette en konto på

www.google.com/accounts

.

Slik fjerner du en Google™-konto

1

Startskjerm trykker du på .

2

Trykk på

Innstillinger > Kontoer og synkronisering > Google.

3

Velg Google™-kontoen som skal fjernes.

4

Trykk på >

Fjern konto.

5

Trykk på

Fjern konto en gang til for å bekrefte.

Hvis du fjerner Google™-kontoen, vil alle sikkerhetsfunksjoner som er koblet til Google™-

kontoen, ikke lenger være tilgjengelige.

10

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.