Sony Xperia X - Overføre videoinnhold til enheten din

background image

Overføre videoinnhold til enheten din

Før du begynner å bruke videoappen, kan det være lurt å overføre filmer, TV-programmer

og annet videoinnhold til enheten fra andre enheter, for eksempel en datamaskin. Du kan

overføre innholdet på flere måter:

Bare for Windows

®

: Koble enheten til datamaskinen ved å bruke en USB-kabel, og dra

og slipp videofiler direkte ved å bruke filbehandlingsprogrammet på datamaskinen. Se

Behandle filer ved hjelp av en datamaskin

på siden 39.

Hvis du har en PC eller en Apple

®

Mac

®

-datamaskin, kan du bruke Xperia™ Companion

til å organisere innhold og overføre videofiler til enheten.