Sony Xperia X - Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

background image

Znajdowanie i wyświetlanie kontaktów

Wygląd ekranu kontaktów

1 Wyszukiwanie kontaktów

2 Edytowanie i wyświetlanie informacji medycznych oraz kontaktów alarmowych

3 Wyświetlanie innych opcji

4 Karty Ulubione i Wszystkie kontakty

5 Wyświetlanie szczegółów kontaktu

6 Szybkie przechodzenie do kontaktów zaczynających się od wskazanej litery przy użyciu suwaka

7 Dodawanie kontaktów

Jak wyszukać kontakt

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję i wprowadź numer telefonu, nazwę lub inne informacje w polu

Szukaj kontaktów. Lista wyników jest filtrowana po wprowadzeniu każdego

znaku.

Jak wybrać kontakty do wyświetlania w aplikacji Kontakty

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję

Kontakty do wyświetlenia.

3

Na wyświetlonej liście zaznacz odpowiednią opcję. Jeśli kontakty zostały

zsynchronizowane z kontem synchronizacji, pojawi się ono na liście.

4

Aby rozwinąć listę opcji, stuknij pozycję

Dostosuj, wybierz odpowiednią listę

rozwijaną i zaznacz odpowiednie pola wyboru lub usuń ich zaznaczenie.

5

Po zakończeniu stuknij pozycję

OK.